A. Lisesi İngilizce 12.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları Değerlendirmesi


İngilizce 12.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları

 🙂 —FILL IN THE BLANKS WITH SUITABLE WORDS (2×9=18 Pts)— 🙂 
 😈 scream – peel – stay –- pull out –take – shortage – treat – spend-look for- 😈 

 ➡  x1.Have you ever …………………….you r teeth?

 ➡  x2.Please. help me,first ,…………….cucumbers.

 ➡  x3.Doctors’ job is to ……………….patients.

 ➡  x4.I want to ……………..home and rest.

 ➡  x5.I ………………time with my family on special days.

 ➡  x6.Do you like …………………photo?

 ➡  x7. Some people ……………….when they are afraid.

 ➡  x8…………………of water will be one of the most important problem of the world.

 ➡  x9.we …………… a good recipt in the net but we can’t find antything.

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com

admin hakkında 28031 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.