A. Lisesi Tarih 11.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı


Tarih 11.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları

 ➡  x1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in doğuşu sırasında bulunan devletlerden değildir?<<
A) Bizans
B) Sasani
C) Göktürk
D) Hindistan
E) Abbasiler

 ➡  x2. İslam Devleti’nin aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra kurulmuştur.<<
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hicret Olayı 622
D) Deve Olayı
E) Sıffin Savaşı

 ➡  x3. Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk savaşı hangisidir?<<
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Puvatya Savaşı
E) Huneyn Savaş

 ➡  x4. Aşağıdakilerden hangisi Hubeydiye Antlaşmasıyla ilgili değildir?<<
A) Her iki taraf istedikleri kabileler ile ittifak yapabilecekler. Ancak askeri yardım yapmayacaklardı.<
B) Müslümanlar o yıl Kabe’yi ziyaret etmeyecekler, ertesi yıl ziyaret yapacaklar.<
C) Bu antlaşma Bedir Savaşı’sonrasında yapılmıştır.
D) Müslüman olan Mekkeli gençler ailesinin izni olmadan Medine’ye alınmayacak, Mekke’ye sığınanlar ise geri verilmeyecekti.<<
E) Barış on yıl süre ile geçerli olacaktı.<<

 ➡  x5. Dört halife döneminin en önemli özelliği nedir?<
A) Halifelerin seçimle iş başına gelmesi
B) Hz. Muhammed’i bizzat gören kişiler olması
C) Dördünün de Mekke’li olması
D) En güçlü halifeler olması
E) Tüm Arabistan’da İslamiyet’in yayılması

 ➡  x6. Aşağıdakilerden hangisi ilk dört halife arasında yer almaz?<
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 ➡  x7. Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir?<<
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 ➡  <8. Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?<<
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 ➡  x9. Dinden dönme ve Yalancı peygamberler sorunu hangi halife zamanında çözülmüştür?<
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 ➡  x10. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde alınan yerlerden değildir?<
A) Suriye
B) Mısır
C) İran
D) Libya
E) İspanya<<

 ➡  <11. İlk İslam donanması hangi halife zamanında oluşturuldu?<
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman<<
 ➡  x12. İslam devletinde ilk divan hangi halife döneminde oluşturuldu?<<
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman<

 ➡  x13. İslam devletinde ilk düzenli ordu hangi halife döneminde oluşturuldu?<<
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman<

 ➡  x14. İslam devletinde ilk adli teşkilat hangi halife döneminde oluşturuldu?<<
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

 ➡  x15. Halifelik kim tarafından babadan oğula geçen bir saltanat haline getirildi?<<
A) Yezid
B) Velid
C) Harun Reşit
D) Muaviye
E) Abdülmelik<<

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.