Anadolu Lisesi 9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları Test Çalışması


9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 

 ➡  x1. Tarih, geçmiş dönemlerde yaşayan insan topluluklarının bütün faaliyetlerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek ve belgelere dayanarak açıklayan sosyal bir bilimdir.<<<
<<<Buna göre tarihi olayları incelemek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanamaz?<<<
A) Kaynak taraması yapma
B) Olayların kronolojik sınıflamasını yapma
C) Olaylar arasında bağlantı kurma
D) Olayın geçtiği yerde araştırma yapma
E) Olayları gözlemleyerek birbirleriyle karşılaştırma

,
 ➡  x2- Tarihçi araştırmalarında değişik kaynaklardan yararlanarak tarihi olayları inceler. Bu kaynaklar yazılı ve sözlü kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır.<<<
<<<Aşağıdakilerden hangisi tarihçinin yararlandığı sözlü kaynaklardan biri değildir?<<<

A) Tarihi şiirler B) Destanlar C) Menkıbeler D) Efsaneler E)Şecereler

 ➡  x3- Türklerin tarihi süreç içerisinde çeşitli takvimler kullanmalarında,<<<
Ị-astronomi bilimine ilgi duymaları
II-İslamiyet’i kabul etmeleri
III-Avrupa devletleriyle ekonomik ve sosyal ilişkileri kolaylaştırmak istemeleri
<<<Gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur?<<<
A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII D)I,III E)I,II,III

 ➡  x4-Aşağıdakilerden hangisi hikayeci tarih yazıcılıyla ilgili değildir?<<<
A) MÖ 5. yüzyılda ortaya çıkmıştır
B)Sebep sonuç ilişkileri üzerinde durulmaz
C)XVIII. yüzyıla kadar Avrupa ve İslam dünyasında bu tarz eserler yazılmıştır
D)Bu tarzın ilk temsilcisi Tukidides’tir
E)Bu tarz yazımda hikaye ve efsanelere yer verilir.

 ➡  <5-Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?<<<
A)Devletin başarılarının gelecek nesillere aktarılması
B)Padişahların hayatlarının ve başarılarının öğretilmesi
C)Devletin uygulamalarına yönelik sonradan ortaya çıkabilecek iddia ve taleplere karşı kanıt oluşturma
D)Türklerin İslam tarihindeki rolünü ortaya koyma
E)Türklerin dünya tarihindeki yerini araştırma

 

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız

 
www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.