Coğrafya Dersi 11.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı


Coğrafya Dersi 11.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı

 ➡  Soru)))xAşağıdakilerden hangisi akarsular üzerine kurulan barajlardan faydalanma yollarından biri değildir?
xA) Taşkınlardan korunma
xB) Elektrik üretme
xC) Sulama ve kullanma suyu sağlama
xD) Turizm ve ulaşım faaliyetlerinde
xE) Erozyonu önleme çabalarında
➡  Soru)))xDünyada şehirli nüfusun artmasında aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?
xA) Tarım alanlarının erozyon sonucunda azalması
xB) Yağış miktarında görülen azalmalar
xC) Deprem, heyelan gibi doğal afetler
xD) 1700’lü yıllarda başlayan sanayileşme
xE) Kırsal alanların güvenliğinin sağlanmasındaki zorluklar
➡  Soru)))x Kıtalara göre büyük şehirlerin dağılışına bakıldığında Asya kıtasında büyük şehirlerin fazla olduğu görülür.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
xA) Nüfusun ve sanayileşme hızının fazla oluşu
xB) Asya kıtasının alan bakımından geniş olması
xC) Asya kıtasının büyük bir kısmının Kuzey yarımkürede bulunması
xD) İklim çeşitliliğinin fazla olması
xE) Tarımsal üretim ve tüketimin fazla olması
➡  Soru)))x“……… ekonomik gelişmenin motor gücüdür.” diyen bir noktalı yere hangisini getirirse uygun olur?
xA) Tarım
xB) Sermaye
xC) Teknoloji
xD) Sanayi
xE) Hayvancılık
Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com
admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.