Fıkıh Okumaları 11.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı


Fıkıh Okumaları 11.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı

 ➡  SORUx-Âhâd yoldan nakledilen hadisleri, kıyasa ve Medine halkının uygulamasına (amel-i ehl-i Medine) ters düşmemek şartıyla delil olarak kullanan mezhep hangisidir?
A) Hanefî Mezhebî B) Şafiî Mezhebî
C) Malikî Mezhebi
D) Hanbeli Mezhebî E) Caferi Mezhebi

 ➡  SORUx-Aşağıdaki konulardan hangisi günümüz fıkhında İçtihada giren konulardan biri olamaz?
A-Organ nakli B-Yapay döllenme C-Tüp bebek
D-Klonlama E-DNA’nın keşfi

 ➡  SORUx-Günümüzde insanların Fıkhi problemlerine çözüm üreten resmi kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A-Aile Hizmet Büroları B-Hukuk Fakülteleri
C-Türkiye Diyanet Vakfı
D-Diyanet İşleri Başkanlığı
E-İ.H.L Öğretmeni, Hatice TERZİOĞLU

 ➡ SORUx-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizden sonraki dönemler için söylenemez?
A- Kitap, sünnet dışında farklı hüküm çıkarma metotlarının kullanılması
B-Mezheplerin ortaya çıkması
C-Fıkıh ve fıkıh usulü kitaplarının yazılması
D-Kitap birinci kaynaktır.
E-Ayetlerin nesh edilmesi

 ➡  SORUx-Aşağıda verilen Yazar-Eser eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir.
A-Ebu Hanife, el-Fıkhu’l-Ekber
B-İmam Şafi, el-Ümm
C-Ahmed b. Hanbel, Müsned
D-İmam Muhammed, Zahir-i Rivaye
E-İmam Malik, Mebsut

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com

admin hakkında 28031 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.