Hz. Muhammed’in Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları Açıklaması


Hz.Muhamedd’in Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları
A)Cümlelerdeki boşlukları verilen kavramları yazarak cevaplayınız.

Kavramlar: ticaret-Tarım-Cami- Hılfılfudul – Ebu Talip – Ebu Leheb –Es Sıddık – El Emin – Sevr – Hira

-Hz Muhammed gençlik yıllarında zulme karşı durup , zayıfları korumak için………………………………………..topluluğuna katılmıştı.

– Hz Muhammed e inanmayan ona eziyetler eden amcası…………………………………ti.

– Hz Muhammed geçimini…………………………………le sağlıyordu.

Hz Muhammed (s.a.v.) dürüst ve güvenilir olduğu için ……………………………………………olarak adlandırılmıştır.
AŞAĞIDA VERİLEN KELİMELERİ DOĞRU CÜMLELERLE EŞLEŞTİRİNİZ.
                                                         

1
Sünnet ilk Müslümanlardan olan peygamber efendimizin arkadaşı.
2 Mescidi Nebi peygamber efendimizin dadısı , bakıcısı
3 Hz. Ebubekir peygamber efendimizin iş ve davranışlarına denir.
4 Ümmü Eymen peygamber efendimizin amcası ve süt kardeşi olan kişi.
5 Hz.Hamza peygamber efendimizin yapımında calıştığı mescidin adı.

 

TEST SORULARINI CEVAPLAYINIZ.
1.Peygamberimizi sütanne olarak alan Hz. Halimenin evinde aşağıdaki değişikliklerden hangisi oldu?
a)Binek hayvanı yaşlı ve yavaş iken hızlandı.
b)Deve ve koyunların sütü arttı
c)Evlerine bolluk ve bereket geldi
d)Hepsi

2. Peygamberimizi annesi nerede vefat etmiştir?
a)Mekke’de
b)Taif’te
c)Medine’de
d)Ebva’da

3. Peygamberimize ilk inen ayetler hangi surede yer almaktadır?
a)Nebe suresi
b)Alak suresi
c)Bakara Suresi
d)Fatiha Suresi

4. Peygamberimize inanmayan ancak inanmış gibi görünen kişiye ne ad verilir?
a)Müşrik
b)Münafık
c)Kafir
d)Mü’min

5.Resuluallah Medine’ye hicret ettiğinde kimin evinde kalmıştır?
a)Sa’d bin Hayseme
b)Esad Bib Zürare
c)Suheyb bin Sinan
d)Ebun Eyyub el – Ensari

indir 2

www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.