İngilizce 11.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Karma Soruları Örneği 2

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TERME ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
İNGİLİZCE DERSİ 11. SINIF I. DÖNEM II. SINAV
Name: Surname: Number: Class:
A) Put the verb into the correct form, positive or negative in Simple Past Tense. (2×7=14 points)
1. It was warm, so I ____________ off my coat. (take)

2. The film wasn’t very good. I ____________it very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ____________ her. (disturb)

4. The bed was very uncomfortable. I ____________ very well. (sleep)

5. Sue wasn’t hungry, so she ____________ anything. (eat)

6. We ___________ our old car last week. This is new! (sell)

7. I ___________ a new camera last week. (buy)

B) Mektubu the present simple (geniş zaman) or present continuous (şimdiki zaman) kullanarak parantez içindeki fiillerle uygun biçimde doldurunuz. (1×11=11 points)
Dear Mum and Dad;
How are you? We……………….1(have) a great time here in Thailand. At the moment we are on the beach. Steve ……………….. 2(make) a sandcastle, Paul…………………. 3(play) volleyball with Micheal, and Helen ………………… 4(swim). There are a lot of people on the beach;all of them………….. 5(have) fun. They ……………… 6(enjoy) the good weather.
Our hotel is lovely. Every morning we …………………… 7(have) breakfast at the hotel restaurant. Then we……………… 8(go) for a walk around the village. In the evenings we eat at one of the local restaurants. Steve ……………. 9(not/like) Thai food, so he only eats salads and fruit.
Micheal’s new friend, Kasem, is from Bangkok. He …………. 10(go) to boarding-school in England, but at the moment he …………….. 11(visit) his family for the summer.
We miss you a lot! You must come here next year for your holidays!
See you soon

 

Sevgili İngilizce öğretmenleri , kendinize ait her türlü dosya ve belgeyi guzelbilgi01@gmail.com adresine yollayınız adınıza yayınlayalım.

yazılı indir

www.guzelbil.com

About admin 22671 Articles
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Be the first to comment

Leave a Reply