İngilizce 12.Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı Soruları 2015-2016 Meslek L.


İngilizce 12.Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı Sınavı

—–Write the right suffix for  each word ,then complete the sentences using the correct form of the words—–

-y/-ful/-ion/-ous/-ty

—–1-health …………
—–2-digest …………
—–3-care …………
—–4- active …………
—–5-poison …………

Soru1-Water helps us to ……………food easily and it regulates our body temperature.—–

Soru2-Be ……………when you lift heavy objects as you may hurt your back.——

Soru3-While he was trekking,he was stung by a(n) ……….insect.

Soru4-The children are quite ………….although they have slight colds at present.—–

Soru5-A boy with a(n)………….brain will be more successful than a dull boy.—–

Aşağıda verilmiş olan soruları cevaplandırınız…

……Combine the sentences by using the conjunctions in parenthesis…..
Soru1-Jane studied all night. She couldn’t wake up on time. (since)—

Soru2-There was a terrible accident in the street. We walked for two hours. ( due to )—

Soru3-There was a crowd in front of the building .He couldn’t enter the building . (because )—

Soru4- The traffic was heavy. So, I was late for school(on account of)—

Soru5- She didn’t feel well. So, she left the office early.(because of)—

yazılı indir

www.guzelbil.com

admin hakkında 24028 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın