Kimya Dersi 10.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları Karma


Kimya 10.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları

Verilmiş olan aşağıdaki boşlukları uygun terimlerle doldurup cevaplayınız.

 ➡  –1.Pozitif yada negatif yüklü atom ya da atom gruplarına …………………………denir.

 ➡  –2.Çekirdekte bulunan yüksüz taneciklere …………………………denir.

 ➡  –3.proton ve nötronlar atomun …………………………….kısmında yer alır.

 ➡  –4.negatif(-) yüklü iyonlara ……………………………….,pozitif yüklü(+) iyonlara ………………………denir.

 ➡  –5………………………..Atom Modeline göre elektronlar atom çekirdeği etrafında belirli küresel yörüngelerde bulunabilir.

 ➡  –6.Çekirdeğe en yakın katmanın enerjisi en……………………..

 ➡  –7.periyodik sistemde ………….periyot,…………….grup bulunur.

 ➡  –8.Bir elementin yaydığı elektromanyetik dalgaların bütününe o elementin …………………………….denir.

 ➡  –9.A grubu elementlerine ………………………………,B grubu elementlerine ……………………………………..denir.

 ➡  –10.Aynı grupta yer alan elementlerin kimyasal özellikleri…………………………..gösterir.

 

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.