No Picture

İZM’LER SÖZLÜĞÜ, İZM’LERİN AÇIKLAMASI ANLAMI

Şubat 4, 2015 admin 1

İZM’LER SÖZLÜĞÜ, İZM’LERİN AÇIKLAMASI ANLAMI İZMLER NELERDİR ,ANLAMLARI ,AÇIKLAMALARI ANİMİZM HÜMANİZM BUDİZM ANARŞİZM PRAGMATİZM DADAİZM EGZİSTANSİYALİZM FEODALİZM FETİŞİZM HEDONİZM OPORTÜNİZM DETERMİNİZM JAKOBENİZM NİHİLİZM DOĞMATİZM TAOİZM […]

No Picture

Fetişizm Nedir, Nedenleri Nelerdir?

Ocak 6, 2015 admin 1

    Fetişizm Nedir, Nedenleri Nelerdir?   FETİŞİZM NEDİR? Fetişizm: Genel olarak bir fetişe yani doğaüstü bir gücü ve etkisi olduğuna inanılan tapınma objesine tapan dini […]

No Picture

Oportünizm (Fırsatçılık) Nedir, Ne Anlama Gelir?

Ocak 1, 2015 admin 1

Oportünizm Fırsatçılık Nedir, Ne Anlama Gelir?             Oportünizm nedir? Oportünizm: Belirli durumlar karşısında kişilerin çıkarlarını gerçekleştirmek için fırsatçılık yaparak bilinçli bencil avantajlar edinen politika […]

1 2 3