4.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı ve Sınav Soruları

Cevaplı Sosyal Bilgiler 4.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Test Soru Sınavı ve Cevap Anahtarı İlkokul DR. Refik Saydam

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÇANKIRI- DR.REFİK SAYDAM İLKOKULU 4 / E SINIFI 30.05.2016
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI

AD- SOYAD:……………………………. Not : Her soru 4’er puandır. BAŞARILAR.

1-) Aşağıdakilerden hangisi bir yerel yönetici değildir? A-Belediye başkanı B-Kaymakam C-Köy muhtarı D-Mahalle muhtarı
2-) Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevlerinden değildir? A-İkametgâh vermek B-Nüfus kağıdı örneği vermek C-Mülki amirlerini uyarmak ve uygulamak D-Okulları denetlemek
3-) Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle işbaşına gelmez? A-Muhtar B-Milletvekili C-Belediye başkanı D-Vali
4-) Pusula olmadığı durumda, gündüz yolumuzu hangisi ile bulamayız? A) Kutup yıldızına bakarak B) Güneşe bakarak C) Karınca yuvalarına bakarak D) Ağaç yosunlarına bakarak
5-) Referandum ile, aşağıdaki kelimelerden hangisi eş anlamlıdır? A-Kamu B-Kamuoyu C-Halk oylaması D-Halk isteği
6-) Aşağıdaki hangisi yanlıştır? A-Muhtar halk tarafından seçilir. B-Kanunları TBMM yapar. C-Belediye başkanını halk seçer. D-Vali halk tarafından seçilir.
7-) Aşağıdakilerden hangisinin parasını belediyeye ödemeyiz ? A-Su faturaları B-Çevre temizlik vergisi C-Telefon faturası D-Emlak vergisi
😎 Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin yaptığı hizmetlerden biri değildir?
A) Şehir içi yolların yapım ve onarımı.
B) Cadde ve sokakların temizliği.
C) Şehirdeki suçluların yakalanması.
D) Park ve bahçelerin bakımı.

I-Hem kıta, hem ülke,hem de adadır.
II-Başkenti Canberra’dır.
III-Kanguru ve koala hayvanları bu ülkede bulunur.
IV- Ülkenin yerlileri Aborjinler’dir.
9-) Yukarıda bahsedilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya B) Avustralya
C) Meksika D) Japonya

10-) Pisa Kulesi,pizza,spagetti ve Venedik Su Kanalları ile ünlü Avrupa ülkesi hangisidir?
A ) Almanya B) Mısır C ) İtalya D ) Fransa

11-) Bir milletin toplumsal gelişme süreci içinde ürettiği ve bir sonraki nesillere aktardığı maddi ve manevi değerler bütününe ……………….. adı verilir.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kültür B) Kan bağı
C) Miras D) Teknoloji

Atalarımız gelirimize göre harcama yapmamız ve dikkatli olmamız konusunda bizi uyaran sözler
söylemişlerdir.
12-) Aşağıdakilerden hangisi atalarımızın imkanlar ölçüsünde harcama yapmamızı öğütleyen sözüdür.
A) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
B) Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
C) Ne ekersen onu biçersin.
D) Ayağını yorganına göre uzat.
13-) Ülkemiz toprakları, hangi kıtalar üzerindedir? A) Afrika- Asya B) Asya- Avrupa C) Afrika- Avrupa D) Okyanusya-Asya
14-) Aşağıdakilerden hangisi alışveriş yaparken dikkat etmemiz gerekenlerden değildir?
A) TSE damgasını kontrol etmek.
B) Ürün karşılığında fatura almak.
C) İhtiyacımız olmayan ürünler almak.
D) Son kullanma tarihini kontrol etmek.

15-) “Türk toplumu konuksever bir toplumdur. Evine gelen insanları en iyi şekilde ağırlar. Onlara sevgi ve saygı gösterirler.’’
Yukarıda Türk toplumunun hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
A) Dürüstlük B) Cesaret
C) Misafirperverlik D) Yardımseverlik

16-) Seçeneklerde teknolojik ürünler ve kullanım alanları eşleştirilmiştir. Han¬gi eşleştirme yanlıştır?
A ) Cep telefonu – iletişim
B) Röntgen cihazı – güvenlik
C) Kamyon – ulaşım
D) Akıllı tahta¬- eğitim

17- Öğretmeni Emre’ye sadece Müslüman ülkelerde otuz gün oruç tutulan ayın sonunda kutlanan bayramla ilgili araştırma ödevi vermiştir. Öğretmeninin Emre’ye verdiği ödev hangi bayramla ilgilidir?
A) Kurban bayramı B) Nevruz bayramı
C) Ramazan bayramı D) Cumhuriyet bayramı
* Hz. İsa’nın doğumu başlangıç olmuştur. * Güneş yılı esasına göre hazırlanmıştır. * 1 Ocak 1926’dan beri kullandığımız takvimdir
18-) Yukarıda bilgileri verilmiş takvim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Miladi Takvim B) Hicri Takvim C) Masa Takvimi D) On İki Hayvanlı Takvim

19- ) Hangi atıklar çevreye zararlıdır?
A.) Metal, plastik, pil gibi doğada çabuk yok olmayan atıklar.
B.) Kağıt gibi doğada kolay yok olabilen atıklar.
C.) Üzerinde geri dönüştürülebilir işareti taşı¬yan atıklar.
D.) Sonbaharda kuruyan yapraklar.

20- ) 1. Orman 2. Köprü
3. Dere 4. Baraj
5. Fabrika 6. Peri bacaları

Yukarıdakilerden hangileri doğal unsur değildir? A.) 1, 2, 3 B.) 2, 3, 4 C.) 2, 4, 5 D.) 4, 5, 6
21- ) Kaya ailesinin haftalık bütçesi 400 liradır. Aile ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıdaki bütçe tablosunu oluşturmuştur. Ancak hazırlanan tablo ailenin bütçesini aşmaktadır.
Gider Türü Ücreti 

Ulaşım 100 TL
Mutfak250 TL
Sinema 20 TL
Eğitim 50 TL

Tabloyu inceleyen Kaya ailesinin, bütçeyi tutturmak için tablodan hangi ürünü çıkarması gerekir?
A) Ulaşım B) Mutfak
C) Sinema D) Eğitim

I. Erzurum Kongresi
II. Cumhuriyet’in ilânı
III. TBMM’nin açılması
IV. Çanakkale Savaşı
22-) Yukarıdaki olayların kronolojik sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A.) IV – I – III – II B.) IV – II – l – Ill
C.) I – I V – III – II D.) IV – II – III – I
“23 Nisan 1920’de TBMM açıldı.”
23-) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin açılışının önemini belirtir?
A. Demokrasi için atılan ilk adımdır.
B. Kurtuluş Savaşı başlatılmıştır.
C. Türk ordusu güçlenmiştir.
D. Padişahın yetkilerine destek olunmuştur.

24-) Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı davranışlardan biri değildir?
A) TSE damgasının kont¬rol etmek.
B) Reklamlardan etkilen¬memek.
C) Pahalı olan malı tercih etmek.
D) Haklarını ve sorumluluklarını bilmek.
“Kamu hizmetlerini yürütmek için dev¬let
tarafından kurulan ve giderleri devlet tarafından karşılanan kurumlara resmî kurum denir.”

25-) Verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir resmi kurumdur?
A. TBMM B. TEMA C. TEGEV D. LÖSEV

Soruları buradan indiriniz

CEVAP ANAHTARI
1-B 2-D 3-D 4-A 5-C 6-D 7-C

8-C 9-B 10-C 11-A 12-D 13-B 14-C

15-C 16-B 17-C 18-A 19-A 20-C

21-C 22-A 23-A 24-C 25-A

Cevaplı Sosyal Bilgiler 4.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Test Soru Sınavı ve Cevap Anahtarı İlkokul DR. Refik Saydam

Ziya Özcan

Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu