3.Sınıflar Seviye Belirleme Sınavı (STS) Soruları Testi


                                🙂 HAYAT BİLGİSİ SORULARI 🙂

➡  x1. Verilen aşağıdaki cümlelerden hangisi okul araç-gereçlerini (malzemelerini) koruduğunu söyleyen bir talebeye ait cümleler olamaz?<<<<
a- )x– Kullandığım araç-gereçleri yerine bırakırım.—
b- ) Sıralara yalnızca kurşun kalemle yazı yazarım.—
c- ) Sınıf araç-gereçlerini korumak için üzerime düşen sorumlulukları yerine getiririm.—<<

 ➡  x2. Aşağıdaki hangisi okula hazırlığımız değildir?
a- ) Çantamızı hazırlamak.—

b- ) Kıyafetlerimizi hazırlamak—

c- ) Oyun oynamak—

 ➡  x3. Aşağıda verilen “Saygı olan bir sınıfta………………olmaz.’’ Cümlesinde noktalı yere hangisi gelir?<<<
a- ) sevgi—

b- ) hoşgörü—

c- ) kavga—

 ➡  x4. Sınıfımızda sorun çıkmaması için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?<<<
a- ) Hatalı davrananları uyarmalıyız —
b- ) Kurallara uymamalıyız.—
c- ) Olumsuz davranışları desteklemeliyiz.—

 ➡  x5. Bir yerin yukarıdan kuşbakışı görünüşünün kabataslak çizilişine ne denir?<<<
a- ) harita—

b- ) kroki—

c- ) plan—

 ➡  x6. Sınıf kuralları nasıl belirlenmelidir?<<<
a- ) Öğretmen tarafından belirlenmeli—
b- ) Öğrenciler tarafından belirlenmeli—
c- ) Öğretmen ve öğrenciler tarafından belirlenmeli—

 ➡  x7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?<<<
a- ) Sıraları çizmeliyiz—

b- ) Tahtayı karalamamalıyız.—

c- ) Defterlerimizi yırtmalıyız.—

Sınavın tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.