M Harfi ile Başlayan Kelimeler (Sözcükler) ve Eş Anlamlıları Nelerdir

M Harfi ile Başlayan Kelimeler
M HARFİ İLE BAŞLAYAN KELMELER VE EŞ ANLAMLILARI
maalesefkelimesinin eş anlamlısıyazık ki.–
maarifkelimesinin eş anlamlısı – eğitim,–
maaş kelimesinin eş anlamlısı – aylık.–
maazallahkelimesinin eş anlamlısı – Tanrı korusun,
mabetkelimesinin eş anlamlısı – tapınak,
macerakelimesinin eş anlamlısı – serüven,
maceraperestkelimesinin eş anlamlısı – serüvenci,
maddekelimesinin eş anlamlısı – 1. cisim. 2. unsur,
mafsalkelimesinin eş anlamlısı – eklem,
mağarakelimesinin eş anlamlısı – oyuntu, in.
mağdukelimesinin eş anlamlısı –   kıygın,
mağlubiyetkelimesinin eş anlamlısı – yenilgi,
mağlup kelimesinin eş anlamlısı – yenik,
mahal kelimesinin eş anlamlısı – yer, yöre.
mahalli  kelimesinin eş anlamlısı – yerel,
maharet kelimesinin eş anlamlısı – beceriklilik, ustalık.
mahçubiyet  kelimesinin eş anlamlısı – utangaçlık,
mahçupkelimesinin eş anlamlısı – utangaç, sıkılgan,
mahdumkelimesinin eş anlamlısı – oğul.
mahfuzkelimesinin eş anlamlısı – saklı,
mahirkelimesinin eş anlamlısı –  becerikli, usta.
mahiyet  kelimesinin eş anlamlısı – nitelik,
mahlûkkelimesinin eş anlamlısı – yaratık.
mahmurluk kelimesinin eş anlamlısı – 1. sersemlik. 2.süzgünlük,
mahpuskelimesinin eş anlamlısı – hapsedilmiş,
mahpushanekelimesinin eş anlamlısı – cezaevi, tutukevi.
mahrekkelimesinin eş anlamlısı – yörünge,
mahremkelimesinin eş anlamlısı – gizli,
mahrumkelimesinin eş anlamlısı – yoksun,
mahsubenkelimesinin eş anlamlısı – hesabına,
mahsulkelimesinin eş anlamlısı – ürün.
mahsurkelimesinin eş anlamlısı –  kuşatılmış, çevrilmiş, sarılmış,
mahsuskelimesinin eş anlamlısı – 1. özellikle. 2. bilhassa.
mahvetmekkelimesinin eş anlamlısı – yok etmek,
mahvolmakkelimesinin eş anlamlısı – yok olmak, bozulmak,
mahzunkelimesinin eş anlamlısı – üzgün,
mahzurkelimesinin eş anlamlısı – 1. salanca. 2. engel,
mahzurlukelimesinin eş anlamlısı – sakıncalı,
maikelimesinin eş anlamlısı – mavi.
makaslamakelimesinin eş anlamlısı – 1. kesme. 2. kısaltma,
makberkelimesinin eş anlamlısı – mezar.
makbulkelimesinin eş anlamlısı – beğenilen, geçer,
makbuzkelimesinin eş anlamlısı –  alındı,
maket kelimesinin eş anlamlısı – örnek,
maksat kelimesinin eş anlamlısı – amaç.
maksatlı kelimesinin eş anlamlısı – amaçlı,
maksimumkelimesinin eş anlamlısı – azami,
maktulkelimesinin eş anlamlısı – öldürülmüş,
makulkelimesinin eş anlamlısı –mantıklı,
makule  kelimesinin eş anlamlısı – takım,
makûskelimesinin eş anlamlısı – ters.
malûlkelimesinin eş anlamlısı – sakat.
malûmkelimesinin eş anlamlısı – bilinen, bilindik, belli.
malumat kelimesinin eş anlamlısı – bilgi,
malzeme kelimesinin eş anlamlısı – gereç,
mamul kelimesinin eş anlamlısı – yapılmış, işlenmiş,
mamurkelimesinin eş anlamlısı – bayındır,
manakelimesinin eş anlamlısı – anlam,
manalıkelimesinin eş anlamlısı – anlamlı,
manasızkelimesinin eş anlamlısı – anlamsız,
mânenkelimesinin eş anlamlısı – ruhça, duyguca, gönülce,
manevikelimesinin eş anlamlısı – tinsel, ruhsal,
mânikelimesinin eş anlamlısı – engel,
mâniakelimesinin eş anlamlısı – engel.
manşetkelimesinin eş anlamlısı – 1. başlık. 2. kolluk,
manzarakelimesinin eş anlamlısı – görünüş,
manzum kelimesinin eş anlamlısı – nazım.
manzume kelimesinin eş anlamlısı – 1. koşuk. 2. dizge.
marazkelimesinin eş anlamlısı – hastalık,
marifet kelimesinin eş anlamlısı – maharet, ustalık, hüner.
mârufkelimesinin eş anlamlısı – bilinen,
maskarakelimesinin eş anlamlısı – 1. eğlendirici. 2.soytarı,
maskaralıkkelimesinin eş anlamlısı – soytarılık,
maslahat kelimesinin eş anlamlısı – iş.
maslahatgüzar kelimesinin eş anlamlısı – işgüder,
masraf kelimesinin eş anlamlısı –  gider,
masraflı kelimesinin eş anlamlısı – pahalı,
masumkelimesinin eş anlamlısı – suçsuz, günahsız,
maşrık kelimesinin eş anlamlısı – doğu.
mat kelimesinin eş anlamlısı – donuk,
matbaakelimesinin eş anlamlısı – basım evi.
matbu kelimesinin eş anlamlısı – basılı,
matbuatkelimesinin eş anlamlısı – basın,
matem kelimesinin eş anlamlısı – yas, üzüntü,
materyal kelimesinin eş anlamlısı –  gereç,
matkap kelimesinin eş anlamlısı – delgi,
matrakkelimesinin eş anlamlısı – alay, eğlence,
mavimtrakkelimesinin eş anlamlısı – mavimsi,
mayasıl kelimesinin eş anlamlısı – egzama
mayhoş kelimesinin eş anlamlısı – ekşimsi,
mayi kelimesinin eş anlamlısı – sıvı.
mazbata kelimesinin eş anlamlısı – tutanak,
mazbut kelimesinin eş anlamlısı – düzenli.
mazeret kelimesinin eş anlamlısı – özür.
mazikelimesinin eş anlamlısı – geçmiş,
mazur kelimesinin eş anlamlısı – mazaretli.
meblağ kelimesinin eş anlamlısı – tutar,
mebuskelimesinin eş anlamlısı – milletvekili,
mebuslukkelimesinin eş anlamlısı –  milletvekilliği,
mecalkelimesinin eş anlamlısı – güç, derman, takat,
mecburkelimesinin eş anlamlısı – yükümlü, zorunlu,
mecburiyetkelimesinin eş anlamlısı – zorunluluk,
mecmuakelimesinin eş anlamlısı – dergi,
mecnun kelimesinin eş anlamlısı – deli, çılgın,
meçhulkelimesinin eş anlamlısı – bilinmeyen,
medeni kelimesinin eş anlamlısı – uygar,
medenilikkelimesinin eş anlamlısı – uygarlık,
medetkelimesinin eş anlamlısı – imdat, yardım,
mefhumkelimesinin eş anlamlısı – kavram,
mefruşatkelimesinin eş anlamlısı – döşeme,
meftun– kelimesinin eş anlamlısı – tutkun,
meğer– kelimesinin eş anlamlısı – hâlbuki,
mehilkelimesinin eş anlamlısı – vade, mühlet,
ehtap kelimesinin eş anlamlısıay ışığı,
mekânkelimesinin eş anlamlısıyer.
mekruh kelimesinin eş anlamlısıiğrenç,
mektepkelimesinin eş anlamlısı okul.
melankoli kelimesinin eş anlamlısıkarasevda,
melodi kelimesinin eş anlamlısıezgi.
melül kelimesinin eş anlamlısıüzgün,
membakelimesinin eş anlamlısı kaynak,
memleketkelimesinin eş anlamlısı ülke.
memlûkkelimesinin eş anlamlısı köle.
memnukelimesinin eş anlamlısı yasak, yasaklanmış.
mendebur kelimesinin eş anlamlısı pis, sümsük, sünepe.
memnunkelimesinin eş anlamlısı hoşnut,
memnuniyet kelimesinin eş anlamlısı kıvanç, mutluluk.
memurkelimesinin eş anlamlısı görevli,
memuriyetkelimesinin eş anlamlısı memurluk,
mendeburkelimesinin eş anlamlısı sümsük,
menetmekkelimesinin eş anlamlısı yasaklamak,
menevişkelimesinin eş anlamlısı hare.
menfaat kelimesinin eş anlamlısı yarar, çıkar,
menfi kelimesinin eş anlamlısı olumsuz,
menfur kelimesinin eş anlamlısı iğrenç, tiksindirici, nefretlik.
menkulkelimesinin eş anlamlısı taşınır,
mensubiyetkelimesinin eş anlamlısı ilişkinlik.
mensucatkelimesinin eş anlamlısı dokumalar,
merakelimesinin eş anlamlısı otlak,
merakkelimesinin eş anlamlısı kaygı, tasa.
meraklanmakkelimesinin eş anlamlısı kaygılanmak, tasalanmak, üzülmek,
meram kelimesinin eş anlamlısı maksat, erek.
merasimkelimesinin eş anlamlısı tören,
merhale kelimesinin eş anlamlısı 1. aşama. 2. evre.
merhametkelimesinin eş anlamlısı acıma,
merhametlikelimesinin eş anlamlısı acıması olan, acıyan.
merhametsizkelimesinin eş anlamlısı acımasız, gaddar.
merhumkelimesinin eş anlamlısı rahmetli,
merkepkelimesinin eş anlamlısı eşek.
merkeziyetkelimesinin eş anlamlısı merkezcilik,
mersi kelimesinin eş anlamlısı sağ ol!, teşekkür,
mersiyekelimesinin eş anlamlısı ağıt.
mert kelimesinin eş anlamlısı yiğit, sözünün eri, adam.
mertebe kelimesinin eş anlamlısı aşama,
mertlikkelimesinin eş anlamlısı yiğitlik,
mesafekelimesinin eş anlamlısı ara, uzaklık,
mesaikelimesinin eş anlamlısı çalışmalar,
mesajkelimesinin eş anlamlısı haber,
meselâkelimesinin eş anlamlısı örneğin,
meselekelimesinin eş anlamlısı sorun.
Mesihkelimesinin eş anlamlısı İsa Peygamber,
meskenkelimesinin eş anlamlısı konut,
meslekkelimesinin eş anlamlısı uğraş,
mesnetkelimesinin eş anlamlısı dayanak,
mesul kelimesinin eş anlamlısı sorumlu,
mesuliyetkelimesinin eş anlamlısı sorumluluk,
mesutkelimesinin eş anlamlısı mutlu.
meşakkatkelimesinin eş anlamlısı güçlük, sıkıntı, zorluk,
meşgalekelimesinin eş anlamlısı uğraş, iş güç.
meşhurkelimesinin eş anlamlısı ünlü.
meşru kelimesinin eş anlamlısı yasal, kanunlu.
meşrubatkelimesinin eş anlamlısı içecekler.
meşruhatkelimesinin eş anlamlısı açıklamalar,
metanetli kelimesinin eş anlamlısı dayanıklı,
metazori kelimesinin eş anlamlısı zorla,
meteliksiz kelimesinin eş anlamlısı züğürt,
methetmek kelimesinin eş anlamlısı övmek,
methiyekelimesinin eş anlamlısı övgü.
metinkelimesinin eş anlamlısı sağlam, dayanıklı,
metotkelimesinin eş anlamlısı yöntem,
mevcudiyet kelimesinin eş anlamlısı varlık,
mevcut kelimesinin eş anlamlısı var olan, bulunan.
Mevlâkelimesinin eş anlamlısı Tanrı, mevzu: konu.
meydankelimesinin eş anlamlısı alan.
meydanlık kelimesinin eş anlamlısı açıklık,
meyil kelimesinin eş anlamlısı 1. eğim, akıntı. 2. özlem.
mezarkelimesinin eş anlamlısı kabir, gömüt.
meziyetkelimesinin eş anlamlısı nitelik.
mezunkelimesinin eş anlamlısı 1. bitirmiş. 2. izinli. 3. yetkili,
mıntıka kelimesinin eş anlamlısı bölge,
mısrakelimesinin eş anlamlısı dize.
mızrapkelimesinin eş anlamlısı 1. çalgıç. 2. tezene.
3. pena mihenk taşı kelimesinin eş anlamlısı denektaşı,
mihnet kelimesinin eş anlamlısı sıkıntı,
mihrakkelimesinin eş anlamlısı odak.
mihver kelimesinin eş anlamlısı eksen,
miktarkelimesinin eş anlamlısı nicelik.
mikyaskelimesinin eş anlamlısı ölçek, ölçü.
milletkelimesinin eş anlamlısı ulus.
milli kelimesinin eş anlamlısı ulusal,
miliyetçilik kelimesinin eş anlamlısı ulusçuluk,
minikelimesinin eş anlamlısı küçük,
minimini kelimesinin eş anlamlısı küçücük,
minimum kelimesinin eş anlamlısı asgari,
minkalekelimesinin eş anlamlısı iletki,
mintankelimesinin eş anlamlısı gömlek,
minyon kelimesinin eş anlamlısı ince, zarif, küçük, sevimli,
mirasçıkelimesinin eş anlamlısı vâris,
misafirkelimesinin eş anlamlısı konuk,
misal kelimesinin eş anlamlısı örnek,
misilkelimesinin eş anlamlısı 1. kat. 2. eş.
miskinkelimesinin eş anlamlısı uyuşuk,
mitingkelimesinin eş anlamlısı toplantı, gösteri,
mitralyöz kelimesinin eş anlamlısı makineli,
mizaç kelimesinin eş anlamlısı huy.
mizahkelimesinin eş anlamlısı gülmece,
modernkelimesinin eş anlamlısı çağcıl,
monotonkelimesinin eş anlamlısı tekdüze, yeknesak,
montajkelimesinin eş anlamlısı kurma,
mostrakelimesinin eş anlamlısı örnek,
möble kelimesinin eş anlamlısı mobilya,
muafiyet kelimesinin eş anlamlısı bağışıklık,
muallimkelimesinin eş anlamlısı öğretmen,
muamma kelimesinin eş anlamlısı bilmece,
muasırkelimesinin eş anlamlısı çağdaş.
muavinkelimesinin eş anlamlısı yardımcı,
muayyen kelimesinin eş anlamlısı belirli,
muazzam kelimesinin eş anlamlısı koskoca, görkemli.
muazzez kelimesinin eş anlamlısı sevgili,
muhabbet kelimesinin eş anlamlısı sevgi, yarenlik,
muhabere kelimesinin eş anlamlısı haberleşme,
muhacirkelimesinin eş anlamlısı göçmen,
muhafazakelimesinin eş anlamlısı saklama, koruma,
muhafazakârlıkkelimesinin eş anlamlısı tutuculuk,
muhakeme kelimesinin eş anlamlısı yargılama,
muharebekelimesinin eş anlamlısı savaş,
muharrirkelimesinin eş anlamlısı yazar,
muhasarakelimesinin eş anlamlısı kuşatma,
muhavere kelimesinin eş anlamlısı konuşma,
muhitkelimesinin eş anlamlısı çevre,
muhtelif kelimesinin eş anlamlısı çeşitli,
muhtemelkelimesinin eş anlamlısı umulur, beklenir,
muhteremkelimesinin eş anlamlısı sayın,
mukadderatkelimesinin eş anlamlısı yazgı, talih,
mukaddeskelimesinin eş anlamlısı kutsal,
mukavele kelimesinin eş anlamlısı sözleşme,
mukavemetkelimesinin eş anlamlısı dayanma,
mukayese kelimesinin eş anlamlısı karşılaştırma,
muktedir kelimesinin eş anlamlısı erkli, iktidarlı.
munis kelimesinin eş anlamlısı uysal, sevimli,
muntazam kelimesinin eş anlamlısı düzgün,
murahhas kelimesinin eş anlamlısı delege,
murakebekelimesinin eş anlamlısı denetleme.
murat kelimesinin eş anlamlısı istek, dilek,
musibetkelimesinin eş anlamlısı 1. felâket. 2. uğursuz,
muştu kelimesinin eş anlamlısı müjde,
mutaassıp kelimesinin eş anlamlısı bağnaz,
mutabık kelimesinin eş anlamlısı uygun, uyuşmuş,
muteberkelimesinin eş anlamlısı 1. saygın. 2. güvenilir, inanılır,
mutedilkelimesinin eş anlamlısı ılımlı,
mutlakakelimesinin eş anlamlısı kesinlikle,
mutlu kelimesinin eş anlamlısı mesut,
mutlulukkelimesinin eş anlamlısı saadet,
muvaffak kelimesinin eş anlamlısı başarılı,
muvakkat kelimesinin eş anlamlısı geçici,
muvazene kelimesinin eş anlamlısı denge,
muzafferiyet kelimesinin eş anlamlısı zafer, yengi,
muzırkelimesinin eş anlamlısı zararlı,
muzip kelimesinin eş anlamlısı takılgan, şakacı,
mübadele kelimesinin eş anlamlısı değişme,
mübalâğakelimesinin eş anlamlısı abartma,
mübarekkelimesinin eş anlamlısı kutlu,
mücadele kelimesinin eş anlamlısı savaşma, uğraş,
mücellitkelimesinin eş anlamlısı ciltçi.
mücerret kelimesinin eş anlamlısı soyut,
müdafaa kelimesinin eş anlamlısı savunma,
müdanakelimesinin eş anlamlısı minnet,
müdahale kelimesinin eş anlamlısı karışma,
müddet kelimesinin eş anlamlısı süre.
müdüriyetkelimesinin eş anlamlısı müdürlük.
müessese kelimesinin eş anlamlısı kurum, kuruluş,
müfrit kelimesinin eş anlamlısı aşın.
mühim kelimesinin eş anlamlısı önemli,
mühimsemek kelimesinin eş anlamlısı önemsemek,
mühletkelimesinin eş anlamlısı vade.
mükâfat kelimesinin eş anlamlısı ödül.
mükemmel kelimesinin eş anlamlısı eksiksiz,
mülâyim kelimesinin eş anlamlısı yumuşak,
mümbit kelimesinin eş anlamlısı bitek, verimli,
mümessil kelimesinin eş anlamlısı temsilci,
müminkelimesinin eş anlamlısı inanan, müslüman.
mümkün kelimesinin eş anlamlısı olabilir, olası,
mümtaz kelimesinin eş anlamlısı seçkin,
münakaşa kelimesinin eş anlamlısı tartışma,
münasebet kelimesinin eş anlamlısı ilişki,
münasebetsizlikkelimesinin eş anlamlısı saygısızlık,
münasipkelimesinin eş anlamlısı uygun, yerinde,
münevver kelimesinin eş anlamlısı aydın,
münferitkelimesinin eş anlamlısı tek, ayrı.
münhal kelimesinin eş anlamlısı açık.
münhasırankelimesinin eş anlamlısı yalnız,
müphem kelimesinin eş anlamlısı belirsiz,
müptelâkelimesinin eş anlamlısı düşkün,
müracaatkelimesinin eş anlamlısı başvuru,
müreffehkelimesinin eş anlamlısı gönençli.
mürettebat kelimesinin eş anlamlısı tayfa,
mürettip kelimesinin eş anlamlısı dizici,
müsaade kelimesinin eş anlamlısı izin.
müsabakakelimesinin eş anlamlısı yarış.
müsamahakelimesinin eş anlamlısı hoşgörü,
müsavi kelimesinin eş anlamlısı eşit.
Müslim kelimesinin eş anlamlısı Müslüman,
müspetkelimesinin eş anlamlısı olumlu, pozitif,
müsrifkelimesinin eş anlamlısı savurgan,
müstahsilkelimesinin eş anlamlısı üretici,
müstakilkelimesinin eş anlamlısı bağımsız,
müstehcenkelimesinin eş anlamlısı edepsizce,
müstesna kelimesinin eş anlamlısı ayrıcalı,
müsvedde kelimesinin eş anlamlısı karalama, taslak,
müşavir kelimesinin eş anlamlısı danışman,
müşfik kelimesinin eş anlamlısı sevecen,
müşkül kelimesinin eş anlamlısı 1. güç. 2. engel,
müşkülpesent kelimesinin eş anlamlısı titiz,
müşterek kelimesinin eş anlamlısı ortak, ortaklaşa,
müşteri kelimesinin eş anlamlısı alıcı.
mütareke kelimesinin eş anlamlısı ateşkes,
müteessir kelimesinin eş anlamlısı 1. etkilenmiş. 2.üzülmüş,
mütecaviz kelimesinin eş anlamlısı saldırgan,
müteessir kelimesinin eş anlamlısı üzgün, üzülmüş,
müthiş kelimesinin eş anlamlısı korkunç,
mütemadiyen kelimesinin eş anlamlısı sürekli, aralıksız.
mütevazıkelimesinin eş anlamlısı alçak gönüllü,
müttefik kelimesinin eş anlamlısı birleşik,
müvezzikelimesinin eş anlamlısı dağıtıcı,
müzayedekelimesinin eş anlamlısı artırma,
müzminkelimesinin eş anlamlısı süreğen, kronik,
müzminleşmekkelimesinin eş anlamlısı süreğenleşmek, kronikleşmek.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü İçin Tıklayın

 

M Harfi ile Başlayan Kelimeler

www.guzelbil.com

About admin 21599 Articles
Admin öğretmn olarak devlet lisesinde görev yapmakyatım. Amacım eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Be the first to comment

Leave a Reply