Cevaplı felsefe dersi 1.dönem 2. yazılı sınavı test soruları 2016-2017 11.sınıf

felsefe dersi 1.dönem 2. yazılı sınavı

Soru) Claude Bernard ; jimnastik sayesinde bedenimiz güçlendiği gibi , bir zihin jimnastiği sayılan felsefe sayesinde de aklımız güçlenmektedir demektedir.
Claude Bernard bu ifadesinde aşağıdakilerden hangisini dile getirmektedir?

A)Felsefenin kaynaklarını

B)Düşünce ilkelerini

C)Beden ile akıl arasındaki paralelliği

D)Felsefenin İnsan düşüncesine olan katkısını

E)Aklın duyularla olan bağını.

 

Soru)Aşağıda verilmiş olan özelliklerden hangisi bilimsel bilgiye ait bir özellik değildir?
A) Birikimli olarak ilerleme

B)Evrensel olması

C)Bilim adamının özelliğini göstermesi

D)Gelecekte olabilecek durumlardan haberdar etmesi

E)Genel geçer olması.

 

Soru) Felsefe kişisel inanç ve değerlerimizin farkına varmamıza , kim olduğumuzu, varolma nedeninizi ve bir ölçüde nereye gideceğimizi anlamamıza yardımcı olur.
Bu parçada Felsefe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söz konusu edilmektedir?

A)Var olanlara bakışında sorgulayıcı olduğu

B)Bireyin toplumsal yaşama uyumuna yardımcı olduğu

C)Mutluluğa ulaşmada aracı olduğu

D)Bireyin bilinçlenmesinde

E)İşlevsel olduğu her türlü bilgi birikimini yadsıdığı

 

Soru) “Eğer senin dediğin doğru olsaydı, bir dedenin bilgi birikimi, torunun bilgi birikiminden daha fazla olamazdı.” Diyen biri aşağıdaki görüşlerden hangisini eleştirmektedir?

A)İdealizm    B) Pragmatizm   C) Kritisizm

D)Pozitivizm   E) Emprizm

 

Soru) Reel varlık: Evrende başka bir şeye ihtiyaç duymadan kendi başına var olabilen varlıklardır.

İdeal varlık: Varlığını başka bir şeyin(insanın) varlığına borçlu olan varlıklardır.

Bu açıklamalara göre aşağıda verilen varlıklardan hangisi diğerlerinden farklı bir varlıktır?

A)Üçgen B) Noel baba   C) Kafdağı

D) Deniz kızı E) Kutupyıldızı

 

ZİYA ÖZCAN FELSEFE GRB.ÖĞRT.

 

CEVAPLAR

1B2B3D4A5D6A7D8E9C10A11B12C13E14A15D16D17C18D19A20E

Tamamını indirmek için aşağıdaki nidirme linkini tıklayınız

Cevaplı felsefe dersi 1.dönem 2. yazılı sınavı test soruları 2016-2017 11.sınıf

About admin 22203 Articles
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Be the first to comment

Leave a Reply