Felsefe dersi 11. sınıf 1. dönem-yarıyıl 1. yazılı soruları 2020


Felsefe dersi 11. sınıf 1. yarıyıl 1. yazılı soruları

Cevapları için aşağıdaki linki tıklayınız

12) Aquinolu Thomas’a göre bütün varlıkların öncesine gittiğimizde varlıkları var eden düzeni Kuran üstün bir güç vardır. Bu Üstün güç ise Tanrıdan Başkası değildir. Hristiyan felsefesinde tanrıyı kanıtlamaya yönelik olan Yukarıdaki görüş hangi tür kanıtlamadır.

A)Ontolojik kanıtlama   B)Kötülük problemi

C)Kozmolojik kanıtlama D)Tümeller problemi

E)Realist kanıtlama.

 

13) Aşağıda verilen filozoflardan hangileri bilginin akla dayandığını savunur?

I-Platon           II-Aristotales          III-Sofistler

IV-Sokrates      V-Stoacılar

A)I-III-V       B)II-IV        C)I-II-IV   D)III-V   E)III-V

14) İnsanlığın varoluşundan günümüze insanoğlunun düşünüşü birikimli bir yol izleyerek günümüze gelmiştir. Birçok problemin çözümünü sağlayan bu birikimin çıkış noktası yine bir problemle karşı karşıya gelindiği andır. İşte felsefenin başladığı an o problem ile karşılaşılan andır.

 Yukarıdaki parçada Aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A)İnsanın düşünerek her problemi çözdüğü

B)Felsefenin ilk problemle başladığı

C)Gelişen insan düşünüşünün bir kısmını problemleri çözdüğü

D)Düşüncenin birikimli olarak günümüze geldiği

E)Her problemin çözümünde felsefenin ol etkili olduğu

 

 15) Felsefe tarihi içinde birçok kavram ve bu kavramları açıklayan düşünce vardır. Lao Tse’nin varlık anlayışını açıklayan düşünce de bunlardan biridir. Lao Tse evrendeki her türlü değişimin beslendiğini kabul ettiği kaynağı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade etmiştir?

A) İdea B)Madde C)Fail     D)Tao     E)Arke

 16) Aşağıda verilmiş olan bilgilerden hangisi sofistler için söylendiğinde doğru olmaz?

A)Her zaman için geçerli bilginin olmadığını savunurlar

B)Para ile Retorik(güzel konuşma) öğreten kişilerdir C)Bilginin fayda sağladığı sürece doğru olduğunu savunurlar

D)Görecelidirler, doğruların kişiden kişiye değiştiğini savunurlar

E)Bilimsel bilgilerin değişmez doğrular olduğu görüşünü öne sürerler.

 

17)Aristoteles’e göre insanların sahip olduğu erdem’i bozan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eylemlerin nedeninin bilinmesi

B)Eylemlerin aşırılığı ya da eksikliği

C)Ruhun amacında sapması

D)İnsan ruhunun bencilliği

E)irade ile orta yolun bulunması.

 

18) Ceren, öğretmeninin fen bilgisi dersi için yapılmasını istediği salıncağı yaparak okula götürmüştür. Aristoteles’in dört nedeni ne göre Ceren’in okula götürdüğü salıncağı ele alacak olursak:
-Salıncağın kereste (odunu)-maddi neden

-Salınca yapan Ceren-formel neden

salıncağın ne işe için yapıldığı-ereksel neden

-Salıncağın şekli-fail nedeni  ifade eder.

Verilen dört nedenin hangilerinin yerleri değişirse doğru olur?

A)Maddi neden ile Fail Neden değişmeli

B)Ereksel neden ile maddi neden değişmeli

C)Fail neden ile ereksel neden değişmeli

D)Formel neden ile fail neden değişmeli

E)Maddi neden ile formel neden değişmeli

19)Aşağıda verilen Filozof ve ilk neden(arke) eşleştirmelerinden hangi seçenekte hata yapılmıştır?

A)Herakleitos-ateş         B)Anaksimenes-hava

C) Anaksimandros atom D)Thales-su

E) Empedokles-hava su toprak ateş

 

20)Empedokles’e göre kendisinden başka şeye indirgenemeyen ve hareketsiz olan ana maddeleri hareket ettiren ve varlıkları oluşturan dış güce ihtiyaç vardır. Empedokles’e göre bu dış güç aşağıdakilerin seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A)Adalet-Hukuk   B)Eşitlik-Sevgi    C)Sevgi-nefret D)Mutluluk-Sevgi    E)Savaş-Barış

 SORULARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN (LİNK KISA SÜRE İÇİNDE AKTİF OLACAKTIR)

ZİYA ÖZCAN 

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Felsefe dersi 11. sınıf 1. dönem-yarıyıl 1. yazılı soruları 2020

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın