TUAREG KABİLESİ (MAVİ GİYENLER) TÜM HAKLARIN VE SON SÖZÜN KADINLARA AİT OLDUĞU KABİLE


TUAREG KABİLESİ (BU TOPLUMDA SON SÖZ KADINLARINDIR.)
Tuaregler bin yıldan fazla bir zamandır mali, cezayir ve nijerya arasındaki bölgede göçebe ve yarı göçebe olarak yaşamlarını sürdürmektedirler.

yaşam alanı

TUAREG KABİLESİ
Bu kabilede kadın sözü geçerlidir , yani anaerkil bir yapıya sahiptirler ,çocuklar annenin kabilesine aittir ve soy zinciri anne kolundan yürür.

Eskide deve sırtında tam bir göçebe yaşamını sürdüren halk artık yarı göçebe olarak yaşamlarını sürdürmektedirler.
Kadın haklarını tam olarak benimsemiş olan kabile kültür ve geleneklerini yüzyıllardır korumayı başarmış nadide topluluklardandır.
Önceleri yaşamış oldukları ve kendi elleriyle yaptıkları kırmızı boyalı çadırların yerini artık kendi yaptıkları evler almaya başlamıştır, ancak bu evler ile ilgili önemli bir bilgi ise bu evlerin tamamen kadının mülkü olması ve evlerde tamamen kadınların sözünün geçmesidir.

tuareg kadınları

TUAREG KABİLESİ
Bu kabilede evlilik kurumu vardır. Ancak eğer bir evlilik biterse çocukların velayeti ile birlikte tüm mal varlığı kadınların olmaktadır. Eğer kadınlar izin verirse erkekler geceleri bu çadırlarda (evlerde) kalabilirler , ancak gün doğmadan buraları terk etmiş evlerden çıkmış olmaları gerekiyor.
Erkekler bir çadırda ya da yapılmış olan bir evde yemek yiyebilmek için o çadırda yaşayan bir kadınla cinsel ilişki yaşamış olmalı aksi takdirde ayıp kabul edilmektedir.

çadırın önünde kadını
Bir erkeğin cinsel ilişki yaşamadığı bir kadının çadırında yemek beklemesi büyük bir kabalık ve kadına yapılmış ağır bir saygısızlık olarak kabul görmektedir.

Tuaregler kabesinde evlilik tamamen kadınların arzusuna bağlı gerçekleşmektedir.

tureg genç kızları seçicidir

Eğer bir kadın evlenmeye karar verirse erkeğin kendisine yazacağı şiirleri etkileyici olmasını bekliyor.
Bu toplumun okuryazarlık seviyesinin yüksek olduğunu söylemek mümkün, erkeklerin okuryazar olduğu toplulukta kadınlar da yine annelerinden öğrendikleri alfabeyi kullanmaktadırlar.
Tuareglerde bir kadın boşanma kararı aldığında ona en büyük desteğini ailesi vermektedir ve bir de boşanma partisi düzenlenir.

boşanma partisi
yapılan bu boşanma partisi ile aile kızlarının yeniden bekar kaldığını kutlayarak tüm kabileye duyurular diğer müslüman topluluklar tarafından farklı olarak kadınlar bir kez evlendikten sonra değerlerini getirmiyorlar.
Bu kabilede kadınlar evli olmadıkları müddetçe boşanmış ya da hiç evlenmemiş olmalarının genç ya da yaşlı olmalarının , toplum önünde hiçbir farkı yoktur.

genç kız
Bu kabile de aileler kızlarının yaşamlarına bazı kurallar dışında karşılamaktadırlar. Evde yaşayan kadınlar geceyi bir erkekle geçirdiğinde bunu görmezden gelmektedirler. Tek bir işaret var sabah olduğunda erkeğin devesi ile birlikte orayı terk etmiş olması gerekir.

develer 4444444444

TUAREG KABİLESİ

Tuareglerde kabilesinde kadınlar değil erkekler peçe takar.
Tuareg erkeklerin taktığı peçeler onların sahranın mavi adamları olarak bilinmesini sağlamıştır.

peçeli erkek

Erkekler kadınlara verilen güzelliğin gizlenmemesi gerektiğine inanıyor. Touareg erkekleri bunun nedenini soran antropologlara şu cevabı veriyor. ” güzel olan kadınların gözlerini görmek istiyoruz.”
Develer ise sahra’daki en önemli varlıklar yada hayvanlardır. Erkeklerin de kadınlara bırakmadıkları tek varlıkları develeridir.
Boşanma sonrasında herşeylerini kadınlara bırakan touareg erkeklerinin yalnızca develerini alma hakkına sahiptirler.
Toplumdaki bir başka ilginç adet ise üvey erkeklerin anneleri ile yemek yemiyor olmalarıdır.
Erkek çocuklar üvey anneleri ile birlikte yemek yediklerinde saygısızlık olarak görülüyor .
Topluluğun kalbi her zaman annelerdir.
Anneler her şeyi birlikte yapmamalarına hatta yemeklerinde beraber yememelerine rağmen tuareglerin üstün kişileri annelerdir.
Topluluğun sınıfları ikiye ayrılıyor soylular ve köylüler.
Ancak soylu ve köylülerin arasında herhangi bir değer farklılığı yoktur.

topluluk

TUAREG KABİLESİ
Touareg kadınları siyasetin içerisinde gizli özne olarak yer alırlar, politik yaşamda yerleri yokmuş gibi görünse de aslında siyasette atılan adımların çoğunda kadınların fikri veya altlarında onların imzası vardır.
Tuaregler bir misafir kabul ettiklerinden sordukları ilk şey su isteyip istemedikleridir.

Çünkü misafir oldukları evde sorulmadan asla su istenmiyor, susuzluktan yansalar dahi ev sahibi sormadan su istemeleri ayıp karşılanmaktadır.
Aynı zamanda aşırı misafirperverdirler.
Misafir touareg için çocuktan hemen sonra gelen şeydir ,yemek yapmak misafirleri hoş tutmak topluluk için çok önemlidir.
Tüm bu özelliklerinden dolayı islam aleminde tuaregler kabul görmemektedirler.
Müslüman bir topluluk olmalarına rağmen kültürleri ve gelenekleri dolayısıyla islam aleminde kabul edilmiyorlar.
Kadınların bu değeri tüm toplumlarda görebilmesi umuduyla……………………………..
www.guzelbil.com

TUAREG KABİLESİ

admin hakkında 28033 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.