İlkokul 2.Sınıf 2014 2015 Sene Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı Kararları


2014 2015 Eğitim Öğretim yılı Nezahat Kemal Akınal İlköğretim Okulu 2.Sınıf Sene Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Toplantı no :3
Toplantı tarihi: 15 0. 6 .2015
Toplantı yeri : 2-b sınıfı
Toplantıya katılanlar:

İkinci sınıf öğretmenleri 15. 0 6 .2015 tarihinde saat 14. 30 da zümre başkanı ………………..başkanlığında……………………………………..2-A sınıfı 2-B Sınıfı Öğretmenlerini katılımıyla 2 -b sınıfında toplandı.
Gündem maddeleri okundu ve değerlendirildi.
GÜNDEM MADDELERİ

1-)2014 2015 yılında yapılan eğitim öğretimin zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi
2-)Eğitim öğretim programlarının incelenmesi ve ortak bir anlayış üzerinde anlaşılması.
3-Eğitim süreci içinde programlarda uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yolları
4-Yeni ders eğitim öğretim programlarının incelenmesi
5-Öğrencilerin çalışması eğitim durumları ve çevrenin özellikleri incelenip yeni öğretim yılında alınacak önlemlerin belirlenmesi ve ortak bir karara varılması.
6-Yıl içinde yapılan planların uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve alınabilecek tedbirlerin neler olduğu konusunda fikir birliğine varılması.
7-Eğitim öğretim sürecinde derslerde izlenen yöntem ve tekniklerin görüşülmesi
8-)Uygulanan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının nasıl sonuca ulaştığının görüşülmesi .
9 -)Sosyal etkinlikler yönetmeliğinin uygulanmasının görüşülmesi ve yapılan çalışmaların sonuçlarının görüşülmesi ve değerlendirme raporlarının hazırlanması.
10-)Dilek ve temenniler .
11-)Kapanış
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1-) 2014- 2015 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi için zümre başkanı ……………………………..zümre öğretmenler kurulu toplantılarının ,”ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 95 inci maddesi gereği her öğretim yılının başında ,ortasında ve sonunda ihtiyaç duyuldukça toplanır.” ifadesinden hareketle toplanıldığını belirtti.
2-)Eeğitim öğretim programlarının incelenmesi eğitim öğretim programları incelenmiş ve kılavuz kitabı bulunan derslerin ünitelendirilmiş yıllık planları’nın yapıldığı kılavuz kitabı olmayan serbest etkinlikler dersi için aylık faaliyet planlarının yapıldığı açıklandı.

ZÜMRENİN TAMAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

2.SINIF SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI 2014-2015

www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.