İZM’LER SÖZLÜĞÜ, İZM’LERİN AÇIKLAMASI ANLAMI

İZM'LER SÖZLÜĞÜ, İZM'LERİN AÇIKLAMASI ANLAMI

İZMLER NELERDİR ,ANLAMLARI ,AÇIKLAMALARI

ANİMİZM

HÜMANİZM

BUDİZM

ANARŞİZM

PRAGMATİZM

DADAİZM

EGZİSTANSİYALİZM

FEODALİZM

FETİŞİZM

HEDONİZM

OPORTÜNİZM

DETERMİNİZM

JAKOBENİZM

NİHİLİZM

DOĞMATİZM

TAOİZM

POSTMODERNİZM

SEKÜLERİZM

ŞOVENİZM

TOTEMİZM

ATEİZM

AGNOSTİSİZM

TEİZM

DEİZM

FAŞİZM

NARSİZM

DUALİZM

MARKSİZM

UTİLİTARİZM

VANDALİZM

ZERDÜŞTLÜK

 

İZM’LER SÖZLÜĞÜ, İZM’LERİN AÇIKLAMASI ANLAMI

admin hakkında 24028 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

1 geri izleme / bildirim

  1. İZM NEDİR ,ANLAMI,ORTAYA ÇIKIŞI, TÜRLERİ ,AÇIKLAMASI | guzelbil.Com

Bir yanıt bırakın