Genel

Kıdem Tazminatına Uygulanan Fazla Faizin İptali Talebi Dilekçe Örneği (Nöbetçi İcra Mahkemesi)

Kıdem Tazminatına Uygulanan Fazla Faizin İptali

NÖBETÇİ  İCRA MAHKEMESİ HAK

                                                                                  ………

ŞİKAYET EDEN

DAVACI(BORÇLU)           : …………. Belediye Başkanlığı

                                               ………… Mah………… Bulv………

                                               Apt.Asma Kat,…………..

VEKİLİ                              : Av. ………………-Aynı adres

DAVALI(ALACAKLI       : ……………… (TC NO: ……………)

                                              …………. Mah……… Sk.N:32,………….

VEKİLİ                              : Av…………………

                                      …………..İş Hanı,K.4,N:………………….

KONUSU : …………………………………….03 E.Sayılı

                                            Dosyası ile  yapılan icra takibindeki Kıdem tazmi-

                                           natına uygulanan fazla faizin iptali talebidir.

 

                            A  Ç  I  K  L  A  M  A  L  A  R

                   Davalı Alacaklı, …………13.İcra Müdürlüğü’nün 2012/703 E. Sayılı dosyası ile …………….. 4.İş Mahkemesi’nin 2010/1031 E.-2011/……….K. Sayılı , 04.11.2012 tarihli  ilamına dayanarak , Belediyemiz aleyhine icra takibi başlatmıştır.

                   Mahkeme ilamında 12.053,02 TL kıdem tazminatına, 14.06.2010 tarihinden itibaren  Bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanmasına karar vermiş olmasına rağmen , davalı alacaklı tarafından bu oranların çok üzerinde, fiilen uygulanmayan oranlar uygulanarak faiz miktarı hesaplanmıştır.

                  Asıl alacak ile diğer alacaklara ve uygulanan yasal faize bir diyeceğimiz yoktur.

                   İcra takibinde Kıdem Tazminatına uygulanan fazla faizin iptali  için Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                  : İcra Dosyası, Seçilecek 3 bankadan 14.06.2010-18.01.2012 tarihleri arasında fiilen uygulanan faiz oranlarının sorulması, Bilirkişi incelemesi, Yargıtay Kararları ve sair yasal delil.

HUKUKİ SEBEP                  : İİK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetimizin kabulü ile Kıdem Tazminatına uygulanan  fazla faiz oranı ve istenilen fazla faiz miktarının iptaline, dava sonuna kadar fazla yürütülen faizle ilgili takibin durdurulmasına, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak saygı ile dilerim.01.03.2012

                                                        Davacı …………. Belediye Başkanlığı

                                                                             Vekili

                                                                     Av. ……………..

EK: Vekaletname

Kıdem Tazminatına Uygulanan Fazla Faizin İptali

Kıdem Tazminatına Uygulanan Fazla Faizin İptaliVasi Tayini İçin Verilecek Örnek Dilekçe

Kıdem Tazminatına Uygulanan Fazla Faizin İptali

Ziya Özcan

Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/guzelbil/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420