EĞİTİM BİLİMLERİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KPSS HAZIRLIK TESTİ ve CEVAPLARI


EĞİTİM BİLİMLERİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KPSS HAZIRLIK TESTİ-1
1-)Bedenin boy ve ağırlık yönünden artışı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
A-olgunlaşma                         B-öğrenme

C-büyüme                                D-gelişme

E hazırbulunuşluk

2-)Gelişimin temel kavramları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A-Gelişm; büyüme ,olgunlaşma ve öğrenme kavramını kapsar .
B-olgunlaşma kalıtsaldır çevreden bağımsız olarak gelişir .
C-gelişme bir süreçtir
D- gelişim bir üründür
E-Bireyin yaşı hazırbulunuşluk seviyesini etkiler , hazırbulunuşluk bireyin olgunlaşmasını ve öğrenmelerini kapsar.

3-)Normal koşullarda herhangi bir rahatsızlığı olmayan 3 yaşındaki ecem’in babası okuma yazma öğretmeye çalışmakta ancak bir türlü bunu başaramamaktadır.
Ecem’in okuma yazmada başarılı olamamasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A- zeka geriliği                          B- hazırbulunuşluk

C- büyüme                                    D-gelişme

E-olgunlaşma

4-)Ergenlik döneminde hazır bir bedensel değişme söz konusu iken zihinsel gelişim daha yavaş ilerleme gösterebilir.
Bu durum gelişimin hangi temel ilkesi ile açıklanabilir?
A- gelişim bir bütündür             

B- gelişim kalıtsaldır

C- gelişim genelden özele doğru bir yol izler

D- gelişim nöbetleşe devam eder

E- gelişimde kritik dönemler vardır.

5- )insan gelişiminin daha iyi anlaşılması için gelişim sürecinde bilinmesi gereken birtakım temel kavramlar söz konusudur.
Aaşağıdakilerden hangisi gelişimin temel kavramlarından birisi olamaz?
A-büyüme                      B- olgunlaşma

C- karar verme             D- gelişme

E- öğrenme
6-)Havinghaust’un gelişim görevleri modeline göre bireyin kendine özgü vicdan ve değer sisteminin oluşumu hangi dönem içinde kazanılması gereken bir gelişim görevidir?
A-bebeklik                            B- ilk çocukluk

C- son çocukluk                 D- orta yetişkinlik

E- ergenlik

7-)Havinghaust’a göre genç yetişkinlik döneminde başarılması gereken birtakım gelişim görevleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi genç yetişkinlik döneminde kazanılması gereken görevlerinden birisi değildir?
A-kendine özgü değerler sistemi oluşturma

B- aile kurma

C- mesleki kariyer geliştirme

D-Aile yönetimi üstlenme

E-vatandaş olarak sorumluluk alma

😎 aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi dönemde fetüs evresinin özelliklerinden birisi olamaz?
A-bebeğin gözleri açılır                                          B- uyarıcılara tepki verir

C-cinsel organların görünümü tamamlanır D- kalp atışı duyulabilir

E-kollar ve bacaklar oluşmaya başlar

9-)gelişim psikolojisine bakıldığında bireyin gelişiminde psiko- motor becerilerin gelişiminin en hızlı olduğu dönem aşağıdaki cümlelerin hangisinde görülür?
A- doğum öncesi dönemi                          B- bebeklik dönemi

C-ilk çocukluk dönemi                                D- ergenlik dönemi

E- son çocukluk dönemi

10-)yaşamında ilk defa kaplan gören serkan babasını ne büyük bir kedi demiştir, daha sonra babası serkan’a bunun büyük bir kedi olmadığını başka bir hayvan olduğunu anlatmıştır serkan bunun üzerine bu hayvanın kaplan olduğunu öğrenmiştir.
piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre serkan’ın kediye kaplan demesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A- düzenleme ( uyumsama)                      B- dengeleme       

C-u yol                                                                   D- örgütleme

E- özümleme

 
cevap anahtarı
1 c -2c- 3 e- 4 d- 5 c- 6 c- 7 a- 8 e- 9 b- 10 e

 

www.guzelbil.com

admin hakkında 28031 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.