Öğrenme Psikolojisi Testi ve Cevap Anahtarı Kpss ve Lys Hazırlık

           Öğrenme Psikolojisi Testi ve Cevap Anahtarı                         

        Öğrenme Psikolojisi Hazırlık Testi

 

1. Babası Ecem okuldan eve geç geldiğinde haftalık harçlığından bir miktarını kesmiştir.

Bu durum Aşağıda yer alan kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

a) ikinci tür ceza                         b) Birinci tür ceza

c) olumsuz pekiştirme             d) olumlu pekiştirme

e) sürekli pekiştirme.

 

2.Aşağıda verilmiş olanlardan hangisi cezanın etkili biçimde kullanılması için dikkat edilmesi gereken ülkeler arasında değildir?

a) cezalandırılan davranışın yanısıra yapılması istenen davranışında ne olduğu belirtilmelidir.

b) Ceza verilmeden Önce cezanın verileceğini belirten ikazlarda bulunulmalıdır.

c)ceza sevgisizlikle ilgisizlik olarak kullanılmamalıdır.

d) bireyin bir davranış sonucunda neden cezalandırıldığını keşfetmesi beklenilmelidir.

e) istenmeyen davranışlar hemen sonra verilmelidir.

 

3. Selda öğretmen saçını farklı bir şekilde değiştirin Ceren adlı öğrencisini sınıfta övmüştür.

Öğretmenin bu davranışından sonra diğer öğrencilerinde saçlarını aynı biçimde kestirdikleri gözlenmiştir.

Selda öğretmenin bu davranışının diğer öğrenciler üzerindeki etkisi aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanabilir?

a) Dolaylı Ceza          b)Dolaylı duygusallık   c) Olumlu pekiştirme

d) Dolaylı pekiştirme   e) Olumsuz pekiştirme.

 

4.Canan Öğretmenin derse girdiği zaman öğrencilerinin , kendisindeki sonraki derste önemli bir sınavları olduğunu öğrenmiştir.  çocukların sınav endişesinden dolayı kendi dersinde dikkat edemeyeceklerini fark eden Canan öğretmen öğrencilerine ” ilk 20 dakika beni dikkatli dinler dersimizi beraber yaparsak Son 20 dakikayı sınavınız için çalışarak geçirmenizi İzin vereceğim.” demiştir. Canan öğretmenin bu davranışı Aşağıda yer alan kavramlardan hangisi İle açıklamak doğrudur?

a) Sürekli pekiştirme    b) Sabit oranlı pekiştirme c) Permack kuralı

d) Ayırt etme                  e) Değişken aralıklı pekiştirme.

 

5.Annesinin ,çocuğunun odasına her topladığında ona bir adet gülen yüz resmi vermekte ve Çocuk 6 adet gülen yüz resmi ne sahip olduğunda Onu çok sevdiği oyun parkına götürmektedir.

Annenin bu durumda temelde hangi tür pekiştireçlerin yararlandığı söylenebilir ?

a) nesnel             b) sosyal         c) sembolik

d)etkinlik             e) görsel

 

6. Çocuğunun istenmedik bir davranışını ortadan kaldırmak için sönme yöntemini kullanan bir anne Aşağıdaki durumlardan hangisi ile karşılaşacaktır?

a) İstemedik davranış yavaş yavaş azalır

b) Davranış önce artar sonra azalır

c) Davranış önce azalır sonra artar

d) Yerine yeni bir davranış ortaya çıkar

e) İstenmedik davranış hızla artar.

Öğrenme Psikolojisi Testi ve Cevap Anahtarı

7.Önceleri organizmada belirli bir tepki yaratmazken koşulsuz bir uyarıcı ile sık sık bir araya gelmesi sonucu organizmada belli bir tepki oluşturma özelliği kazandıran uyarıcı aşağıdakilerin hangi ismi alır?

a) Ayırt edici uyarıcı        b)Olumsuz uyarıcı       c)Olumlu uyarıcı

d) Nötr uyarıcı               e) Koşullu uyarıcı.

 

8.Eskilerin ,çalışanın başarısını takdir etmek amacıyla kullandıkları “marifet iltifata tabidir” cümlesi öğrenme üzerindeki etkileri unsurlardan hangisini vurgulamaktadır?

a) Ceza                b) Olgunlaşma              c)Pekiştirme

d)  Zeka              e)Güdülenme.

Öğrenme Psikolojisi Testi ve Cevap Anahtarı

9.Evinden birkaç Sokak uzakta dolaşırken tren raylarına çok yakışıklAşan Ceren geçen bir trenin çıkardığı buharla başlanmıştır.  Yıllar sonra bir profesör olan bu Aydın kişi hala evinden ya da evinin yakınının çevresinden uzaklaşması gerektiğinde çok şiddetli Bir korkun göstermektedir.

 Ceren’in bu durumu   aşağıda yer alan öğrenme kavramlarından hangisi ile açıklanabilir ?

a) Edimsel koşullanma     b) Sosyal öğrenme       c)Gizil öğrenme

d) Klasik koşullanma         e) Kavrama yoluyla öğrenme.

 

10.Bireyin çok sık yapmış olduğu davranışları daha az yaptığı davranışların sıklığını arttırmak için kullanılmasına aşağıdaki kavramlardan hangi isimle anılır?

a) Permek ilkesi              b) Güdülenme             c)Olumsuz pekiştireç

d) Olumlu pekiştireç      e) Koşullu ödül

 

Öğrenme Psikolojisi Testi ve Cevap Anahtarı

Öğrenme Psikolojisi Testi ve Cevap Anahtarı

cevaplar

1a 2d 3d 4c 5c  6b 7e 8c 9d 10a

About admin 21599 Articles
Admin öğretmn olarak devlet lisesinde görev yapmakyatım. Amacım eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Be the first to comment

Leave a Reply