4.Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlik ve Çalışma Kağıtları4.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı ve Sınav Soruları

kurtuluş savaşı 4.Sınıf sosyal bilgiler Milli Mücadele Dönemi Deneme Sınavı soru kağıdı

kurtuluş savaşı 4.Sınıf sosyal bilgiler Milli Mücadele Dönemi Deneme Sınavı soru kağıdı çalışması 23 kasım 2016 da 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlikleri kategorisine eklenmiştir.

4.SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DENEME SINAVI

1-Atatürk’ün kişisel özelliklerinden 5 tanesini yazınız. (10 puan )

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2- Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara  uygun kelimeleri yazınız.(10 puan )

Osmanlı Devleti- Çanakkale Savaşı- Kurmay yüzbaşı- Mondros Ateşkes Antlaşması

 Bandırma vapuru

 

-Mustafa Kemal 1905 yılında …………………………………….. rütbesiyle Harp Akademisi>nden mezun oldu.

-……………………………………..1.Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında savaşa katıldı.

-Mustafa Kemal  Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere…………………………………ile Samsun’a hareket etti.

-Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı  sonunda ………………………………………….’nı imzalamak zorunda kaldı.

-Mustafa Kemal ‘in……………………………………….’ndaki başarıları milli mücadelede lider olmasında önemli rol oynamıştır.

 3-Aşağıdaki cümlelerden doğru alanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) koyunuz.  (10 puan )

(   ) Mustafa Kemal  İtalyanlarla yapılan Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak katılmıştır.

(   ) Mustafa Kemal Samsun’ a çıktıktan sonra ilk toplantısını Erzurum’da yapmıştır.

(   ) 23 Nisan  1920’ de Ankara’ da Büyük Millet Meclisi açıldı.

(   ) Kurtuluş Savaşı’nda  Tayyar Rahime  Kara Fatma  Nezahat Onbaşı  Adile Onbaşı  ve daha birçok kadın kahramanımız

       yer almış çok önemli fedakarlıklar göstermişlerdir.

(   ) Milli Mücadele sonunda  Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Tüm dünya Türk devletinin bağımsızlığını tanıdı.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayın (Her soru 5 puan)

4- Hangisi Mustafa Kemal’in diploma aldığı okullardan biri değildir?

A) Selanik Askeri Rüştiyesi B)  Harp Akademisi     C) Manastır Askeri İdadisi   D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi

5- Mustafa Kemal’in : “Milletin saltanat ve egemenlik makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet  Meclisi’dir” sözü

    Aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

 A) Milli egemenlik    B) Çağdaş yaşam    C) Akıl ve bilim     D) Eğitim

6- 1. İnönü savaşı  aşağıdaki cephelerden hangisinde yapılmıştır ?

  A) Doğu Cephesi    B) Batı Cephesi     C)  Güney Cephesi     D) Kuzey Cephesi

7- Mustafa Kemal Erzurum Kongresi’ni yaptıktan sonra hangi ile geçmiştir ?

A) Samsun B) Amasya     C) Sivas     D) Ankara

8- İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede açıldı ?

A)  İstanbul’da    B)  Erzurum’da    C)   Ankara’ da     D)  Sivas’ta

9- Mustafa Kemal: “Ordular ! İlk hedefiniz Akdeniz’ dir. İleri ! “  emrini hangi savaşta vermiştir?

A) Büyük Taaruz ve Başkumandanlık Meydan Savaşı B) Çanakkale Savaşı

C) Sakarya savaşı D) Trablusgarp Savaşı

10- Boğazlar İstanbul Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşsız ele geçirildi?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması    B ) Lozan Antlaşması    C)Mudanya Ateşkes Antlaşması   D) Sevr Antlaşması

11- Mustafa Kemal’e “ gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi “ hangi savaş sonunda verildi?

A) Sakarya Savaşı B)  Çanakkale Savaşı   C) Büyük Taaruz     D)  İnönü Savaşı

12- Cumhuriyet Kaç yılında ilan edildi?

A) 19 Mayıs 1919    B)  23 Nisan 1920      C)   30 Ağustos  1922         D)  29 Ekim 1923

13-  İlk Cumhurbaşkanımız kimdir?

A) İsmet İnönü B) Kazım Karabekir         C) Mustafa Kemal       D) Fevzi Çakmak

14-    Mustafa Kemal cumhurbaşkanı olduktan sonra  başbakanlığa kimi atadı?

A) Kazım Karabekir      B) İsmet İnönü     C) Fevzi Çakmak     D) Rauf Orbay

15-  Doğu Cephesi’nde    kimlerle savaşıldı ?

A) Ermeniler B)Yunanlılar        C) Fransızlar      D) İngilizler

16- Cumhuriyet yönetiminde “milli egemenlik” aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Padişaha B) Belirli bir zümreye       C) Cumhurbaşkanına      D) Millete

17  -Milli Mücadele’nin kazanılmasının en önemli nedeni nedir?

A) Türk Milleti’nin büyük bir fedakarlık ve dayanışma örneği göstermesi

B) Başka devletlerin yardım etmesi

C) Düşmanların güçsüz olması

D) Savaşların kolay kazanılması

           Sevgili çocuklar: Soruları dikkatle okuyarak cevaplayınız.

kurtuluş savaşı 4 Sınıf sosyal bilgiler Milli Mücadele Dönemi Deneme Sınavı soru kağıdı

kurtuluş savaşı 4.Sınıf sosyal bilgiler Milli Mücadele Dönemi Deneme Sınavı soru kağıdı

Ziya Özcan

Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu