2014 -2015 Tarih Grubu Dersleri Sene (Yıl) Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı


2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Tarih Grubu Dersleri Sene Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Ders tarih bölümü dersleri çağdaş Türk ve dünya tarihi Türkiye cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük osmanlı tarihi 9. sınıftarih 10. sınıf tarih 11 inci sınıf tarih

Toplantı no:3

Toplantı tarihi: 16. 06.20 15

Toplantı yeri : Öğretmenler odası

Toplantı saati :10. 00

Toplantıya katılan öğretmenler: 2014 2015 eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılan tarih dersleri zümre öğretmenleri toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri tespit edilerek görüşülmüştür

GÜNDEM MADDELERİ

1-) açılış ve yoklama istiklal marşının okunması saygı duruşu

2-) 2739 sayılı milli eğitim temel kanunu’nun okunması

3-) bir önceki zümre kararlarının gözden geçirilmesi

4-) Atatürkçülük konularının dersler ilişkilendirilmesinin görüşülmesi
5-) başarı durumunun değerlendirilmesi ve başarıyı arttırma tedbirlerinin görüşülmesi

6-) öğretim teknik ve yöntemlerinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi

7-)ölçme ve değerlendirme konusunun görüşülmesi
8-)proje ve performans görevlerinin görüşülmesi

9-) yıllık planların programa uygunluğunun görüşülmesi

10-) ders araç ve gereçlerinin kullanımının görüşülmesi

11-) 2014 2015 eğitim öğretim yılı konu bitirme durumunun ders kesim raporunun görüşülmesi
12-) dilek temenniler ve kapanış
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-)  açılış ve yoklama 16. 06 .2015 tarihinde yapılan sene sonu zümre öğretmenleri toplantısı zümre başkanı ……………….hayırlı ve verimli geçmesi dileğiyle açmıştır. Toplantıya tüm zümre öğretmenlerinin katıldığı görülmüştür.

 2-)Türk milli eğitiminin amaçları.

Zümrenin Tamamı İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız

2014-2015 Tarih Grubu Dersleri Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı Kararları

www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

2 yorum

Yorumlar kapatıldı.