BİYOLOJİ 2014-2015 SENE (YIL) SONU ZÜMRE ÖĞRETMEN TOPLANTI KARARLARI TUTANAĞI


2014 2015 eğitim öğretim yılı Salbaş Anadolu lisesi biyoloji dersi sene sonu haziran zümre öğretmenler tutanağı

Toplantı no: 3

Toplantı saati: 11: 00

Toplantı tarihi: 16.06.2015

Toplantı yeri: Müd yard. odası

Toplantıya katılanlar: Selam Karaaslan , Mdr. Yard. Ramazan Al

 

 Biyoloji dersi zümre öğretmenleri müdür yardımcısı Ramazan Al başkanlığında 16 .06 . 2015 saat 11.00 da müdür yardımcısı odasında toplandı ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüldü.
                                         Gündem maddeleri

1-) Açılış ve yoklama , saygı duruşu ve istiklal marşı’nın okunması, yazman öğretmenin kura ile belirlenmesi.

2-) eğitim öğretim programı ve zümre toplantılarına ait yönetmelik maddesinin zümre başkanı tarafından okunması.

3-) Uygulamalarda karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve bunların çözüm yollarının değerlendirilmesi.

 4-) ikinci kanaat döneminin gözden geçirilerek ve zümre kararlarının değerlendirilmesi.

 5-) Öğrencilerin başarısızlık nedenleri tespit edilmesi ve öğrenci başarısının artırılması için alınabilecek önlemleri değerlendirilmesi.

6-)Biyoloji dersinin işlenişi ile ilgili yöntem ve tekniklerin gözden geçirilmesi.

 

7-) Biyoloji bilimi alanında ki yeni gelişmelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi.

 

 😎 Dilek temenniler ve kapanış

 

                                      Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

 

1-) ……………… anadolu lisesi biyoloji dersi zümre öğretmenleri  saat 11. 00 de zümre başkanı Ramazan Al başkanlığında toplanmıştır.

Yapılan yoklama sonucunda öğretmenlerinin tamamının toplantıda bulunduğu görülmüştür

2-)Eğitim ve öğretim programı ile zümre öğretmenleri ait yönetmelik maddeleri zümre başkanı Ramazan Al tarafından okundu ve gerekli açıklamalar yapıldı.

 

Zürenin tamamını indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

2014-2015 Biyoloji Dersi Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı Kararları İndir

www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.