GEOMETRİ VE MATEMATİK 2014-2015 SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI KARARLARI


Salbaş Anadolu Lisesi 2014 2015 Matematik ve Geometri Dersleri Sene Sonu Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

Dersin adı: matematik ve geometri

Zümre no:  3

Tarih 16. 06 .2015

Toplantı saati: 12 30

Toplantı yeri: öğretmenler odası

Zümreye katılan öğretmenler: Emine özkil- Mahmut Sarı -Hasan Alhas

Gündem Maddeleri

1-) açılış yoklama saygı duruşu ve istiklal marşı’nın okunması

2-) eğitim öğretimin birinci yarıyıl ve ikinci yarı yılında alınan zümre öğretmenler toplantı kararların incelenmesi

3-) birinci ve ikinci dönem öğrenci başarılarının karşılaştırılması olarak değerlendirilmesi 4-) yıllık eğitim öğretim kurallarının uygulanması müfredat programının tamamlanıp tamamlanmadığı hususundaki görüşler ve değerlendirmeler

5-) ders araç gereçleri ve teknolojik araçların kullanımı konusundaki görüşler.

6-) günlük planların hazırlanmasına ilişkin esaslar 7 diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği kokusundaki görüşler.

😎 dersin işlenişinde 2488 sayılı tebliğler dergisi incelenecek konulan işlenişinde Atatürkçülük konularının yer verilmesine ilişkin esaslar önemli gün ve haftalar ele alınması.

 9-) öğrencilerin yıllık ödevlerinin değerlendirilmesinde proje ve performans lara ilişkin esaslar görüşülmesi.

10-) konuların işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler .

11-) yeni müfredatın destek işleyişinin nasıl uygulanacağına dair zümre öğretmenleri arasındaki görüş birliği.

 12-) işbirliğine dayalı yapılandırmacı öğrenme esaslarını görüşülmesi
13-) yeni lise 1 lise 2 sınıflarda yapılması gereken proje ve performans dosyaları ile ilgili görüşler ve açıklamalar.

14-) dilek temenniler ve kapanış

Gündem maddelerinin görüşülmesi

06 .2010 5 tarihinde Emine ÖZKİL başkanlığında toplanan matematik geometri zümre öğretmenleri yukarıda sıralanan maddeleri görüşmek üzere bir araya gelmişlerdir.

 

guzelbil.com indirme linki

www.guzelbil.com

 

 

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.