İngilizce Lise Sene (Yıl) Sonu Zümre Öğretmenleri Toplantı Kararları Tutanağı Haziran Dönemi


2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Salbaş Anadolu Lisesi İngilizce Dersi Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı

Toplantının tarihi :

Toplantının yeri.

Toplantı no:

Toplantıya katılan öğretmenler:

                                                GÜNDEM MADDELERİ

1-açılış ve yoklama

2-2014 2015 eğitim öğretim yılına ait alınan kararların gözden geçirilerek varsa uygulanamayan kararların araştırılması ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi

3-ingilizce dersinin sevdirilmesi ve başarının arttırılması için alınan önlemler üzerinde görüş bildirilmesi ve değerlendirilmesi

4-2014 2015 eğitim öğretim yılına ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi

  5- dersin işlenişinde uygulanan yöntemler karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemlerin görüşülmesi

6-hazırlanan yıllık planları ve ders planlarının değerlendirilmesi yapılarak amaca ulaşıp ulaşılmadığını belirlenmesi ile varsa eksikliklerin giderilmesi için alınan önlemlerin görüşülmesi ve tartışılması

7-ikinci dönemde yapılmış olan ölçme ve değerlendirme lerin birlik ve beraberliğini sağlanıp sağlanmadığına gözden geçirilmesi yazılı sınavlarda sorulan soruların görüşülmesi sınavların değerlendirme ölçütlerinin görüşülmesi ve fikir beyan edilmesi

8-ödev konularının öğrenciye ne gibi fayda sağladığını görüşülmesi beklenen amacı ulaşılıp ulaşılmadığını görüşülmesi ödev değerlendirilmesinde birlikteliğin sağlanıp sağlanmadığına görüşülmesi

ZÜMRENİN TAMAMI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.