SAĞLIK SENE (YIL) SONU 2014-2015 ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI


2014- 2015 eğitim öğretim yılı sağlık bilgisi dersi sene sonu zümre toplantı tutanağı

Toplantının tarihi:16.06.2015

 Toplantı no: 3

 Toplantı yeri :

Toplantı saati:

Toplantıya katılanlar:

 

 Sağlık zümre başkanı……………………..başkanlığında aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere toplanıldı.                    

                                                       Gündem maddeleri
1-)açılış yoklama saygı duruşu ve istiklal marşı’nın okunması yazman görevli öğretmenin seçilmesi

2-) eğitim öğretim programı ve zümre toplantıları ait yönetmelik maddelerinin okunması

3-) uygulamalarda karşılaşılan zorluklar ve çözüm yollarının değerlendirilmesi

4-) ikinci dönemin gözden geçirilmesi ve zümre kararlarının ele alınması

5-) başarısızlık nedenlerinin tesbit edilmesi ve öğrenci başarısının artırılması için gerekli olan önlemlerin nasıl alınacağı 6-) dersleri işleyişi ile ilgili teknikleri ve yöntemlerin gözden geçirilmesi

7-) dilek ve temenniler ve kapanış

Gündem maddelerinin görüşülmesi

1-)………………….anadolu lisesi sağlık bilgisi dersi sene sonu zümre toplantısı 16. 06 .2015 saat 16 .00 da zümre başkanı ……………………başkanlığında toplanmıştır. yapılan yoklama sonucunda zümre öğretmenlerinin tamamının toplantıda olduğu görülmüştür.

Zümre başkanının gözetiminde saygı duruşu yapıldı , istiklal marşı okundu.

2-) eğitim ve öğretim programı ile zümre öğretmenleri ne ait yönetmelik maddeleri zümre başkanı………………….. tarafından okunmuş ve gerekli açıklamalar kurula yapılmıştır.

 3-) yeni bir eğitim öğretim yılının daha iyisiyle kötüsüyle bittiğini belirterek söze başladı sağlık bilgisi dersinin konuları itibariyle kolay olduğunu bu yüzden konunun işlenişinde herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Zümrenin tamamı için aşağıdaki linki tıklayın

2014-2015 SAĞLIK DERSİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI KARARLARI İNDİR

www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.