İşletme Bilgisi 9.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı


İşletme Bilgisi 9.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları

 ➡  x1- Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikaya ne denir.
a- Çek b- Senet c- Defter d- Fatura

 ➡   x2-Aşağıdakilerden hangisi fiyatı etkileyen faktörlerden değildir.
a- Tüketici b-Üretici firmalar c- Bilgisayar d- Devlet

 ➡  x3- Bir bankaya hitaben yazılmış türk ticaret kanununda belirten hükümlere göre düzenlenmiş, ödeme emri niteliğinde olan kıymetli evraka ne denir
a- Çek b- Keşideci c- Hamil d- Fatura

 ➡  x4- Bir kişinin ödemeye veya yapmaya borçlu olduğu şeyi göstermek amacıyla en az iki kişi arasında düzenlenen kıymetli evraka ne denir.
a- Çek b- Senet c- Fatura d- Defter

 ➡  x5- Ticari şirketlerin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
a- Tüzel kişiliği vardır.
b- Ticari unvan kullanmak zorundadır.
c- İkametgah adresi bulunmak zorundadır.
d- Hepsi

Yazılının tamamını indirmek için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com

 

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.