Arküterya Nedir ,Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları Nelerdir ?


Arküterya
Günümüz dünyasında insan Yaşamının hemen her alanına girmiş olan Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım finansman nüfus hareketleri konularından her türlü grafik , istatistik hazırlayan tablo haline getiren ve rapor ulaştıran ve bu raporlar ışığında kesin hesapları onaylayan kişi ya da elemanları yetiştiren bir program türüdür.
Kısaca arküter ; meydana gelebilecek olan riskleri önceden görüp değerlendiren ve bu risklere çözümler öneren , her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını
hesaplayıp ortaya çıkaran yetişmiş profesyonel kişilerdir.
Aküterlerin Çalışma Alanları
Günümüz yaşam koşullarında ve ülkemizde de hızla gelişmekte olan Sigortacılık ve risk yönetimi her alanda hızla çeşitlenmekte ve gelişmektedir.
Hhayatta meydana gelebilecek tüm risklere karşı koruyucu , telafi edici önlemlerin alınmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi
ve bu ihtiyaçlar göz önüne alınarak öngörüyü sağlanması ,ve bu öngörüler doğrultusunda meydana gelebilecek riskleri azaltmak için Sosyal Güvenlik kurumlarının sunmuş olduğu hizmetler bu alandaki  talebi oldukça arttırmıştır. Buna paralel olarak her alanda geniş bir çalışma alanı meydana gelmiştir .
Bu piyasada çok önemli sayılabilecek rekabetler yaşanmaktadır. Arküterlik mesleğinin fazla eleman yetiştirmemesi meslek elemanlarının işsiz kalma riskini oldukça azaltmaktadır.  Melek emanlarınıa Sigorta şirketlerinde ,özel sektörlerde , bankacılık sektöründe , Sosyal Güvenlik kuruluşlarından rahatlıkla iş olanağı sağlanmaktadır.
Arküterin görevleri
  1. 1.Sigorta altına alınmış olan her türlü mal ,eşya ya da insanda meydana gelebilecek olan hasar ya da kayıp durumlarını önceden hesaplamak.
    2.Meydana gelebilecek doğal felaketlerin ,kazaların yada yangınların oluşma sıklığını inceleyerek ,gelecekte meydana gelebilme olasılıklarını hesaplamak ve rapor haline getirmek.
    3. Yapmış olduğu hesaplamaların sonuçlarını grafik ve tablo ulaştırarak göstermek.
    4.Sorumluluğunu almış olduğu sigorta şirketlerinin finansal raporlarını hazırlamak ve sunmak.
www.guzelbil.com
admin hakkında 28023 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.