Sağlık Yöneticiliği Tanımı , Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları


                    SAĞLIK YÖNETİCİSİ

Sağlık yöneticiliği programının amacı hastanelerdeki çalışmaların düzenlenmesinden ve bu hastanelerdeki çalışmaların yürütülmesinden , herhangi bir bölümdeki personel gerekliliğini yani personel ihtiyacını , aynı bölümlerdeki araç gereçlerin sağlanması ve bu araç gereçlerin ihtiyacının belirlenmesi , hastanenin bütçesinin hazırlanmasında ve aynı sağlık kuruluşundaki hasta bakım hizmeti ücretlerinin belirlenmesi , hesaplanmasından sorumlu olan yetkili kişilerdir.

Çalışma alanları :

Sağlık yöneticileri mesleği ülkemizde son yıllarda tanınmaya başlayan ve Son yıllarda bir meslek olarak ortaya çıkmaya başlayan bir alandır. Bu nedenledir ki sağlık yöneticiliği giderek sayıları artan özel sektörlere ait hastanelerin açılmasıyla sağlık yöneticilerine olan ihtiyaç da oldukça artmaktadır.
Mezun sağlık yöneticisi sayısının az olması Şu durumda Özel sektörde ki sağlık yöneticisi ihtiyacını karşılayamamaktadır.  Bu bölümde mezun olan kişilerin iş bulma imkanları oldukça çoktur.

Görevleri:

Kurumun eldeki imkanlarla ev verimli çalışması için ihtiyaç duyulanları zamanında belirleyerek , alınması gereken önlemlerin zamanında yapılmasına olanak verir.

İhtiyaç duyulan malların satın alınmasında , depolanmasında ve kullanılması sırasında depo edildiği yerden çıkışını izleyen düzenleyen kişidir.

Sğlık kuruluşundaki günlük hazırlanması gereken yiyecek tabelalarını takip ve kontarol eder, mutfağa girmesi gereken gıda maddelerininin teminini sağlar.

Sağlık kuruluşundaki her türlü tamir ve onarımın zamanında yapılması için ilgililerin dikkatine sunar.

Sağlık kuruluşunun halihazırdaki ve gelecekteki yatak ihtiyacını saptar ve ihtiyacın giderilmes için  gerekli önlemleri alır.

Kurumun her türlü alandaki çalışmalarına ait tablo ,cetvel ve istatistiklerini düzenleyip ilgili yerlere eksiksiz ulaştırır.

Bölümden sağlık idaresi yüksek okuluna dikey geçiş yapılabilir.
Bölümün puan türü: YGS 6

Eğitim süresi: 4 yıl

admin hakkında 28023 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın