Alem Nedir, Alem Ne Demektir, Alem Hakkında Bilgi ve Alem Örneği

alem, alem nedir

                                                        ALEM

Alem;  Cami türbe medrese Çarşı gibi dinsel ya da resmi İslam yapılarında kubbe ve külahların tepesine konan Hilal ve bir tür tepeliktir. yapılarda başka Minare minber şadırvan gibi Mimarlık evlerinin çatıları üstüne de konabilmektedir.

bir güç simgesi ve yapıyı bütünleyici estetik biri olmasının yanısıra kubbenin Kurşun kaplamalarının Tepe’de birleştiği açıklığı örtmek ve örtü malzemesinin yerinden kaymasını önlemek gibi yapısal bir işlevi de mevcuttur.
Tepedeki açıklığı üstüne oturan en alt bölümüne kova veya küp denir üstündeki bölümleri ise sırasıyla büyük tüp bilezik armut boyun küçüktür en üstteki bölüme de Hilal veya Ayça denir.
Hilal’in ağzı Kıble yönünü gösterir genellikle içi boş metalden hazırlanan bu bölümler birbirine kenetlenen dikten sonra altın yaldızla boyanır.alem, alem nedir

Eski Türklerde kötü ruhlardan ve Nazardan korunmak için genellikle çadırların tepesine bir sırığa geçirilmiş boncuklar
konurdu. Moncuk adı verilen bu tepeciklerin benzerlerine bu da mabetlerinde de rastlanır Hristiyan mimarlığında ise yer yer Alem işlevi gören ağaçlar ya da başka tür tepelikler kullanılmıştır.

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.