Alfa ve Omega Nedir, Alfa ve Omega’nın Anlamı, Alfa ve Omega Ne Demektir ?

alfa ve omega

            Alfa ve Omega

Alfa ve Omega ;Yunan alfabesinin hıristiyanlıkta Tanrı ve kapsayıcılığını göstermek ve var olan her şeyi içine aldığını Betimlemek için kullanılan ilk ve son harfleri dir.
Ahit’in vahiy kitabında Tanrı ve Hazreti İsa kendilerini bu şekilde tanımlarlar.

Alfa ve Omega benim Alfa ve Omega başlangıç ve son benim vahiy kitabındaki bu anlatım eski ahit’teki ilk benim ve son benim, ezelden ebede kadar sen tanrısın, gibi ayetlerde dayanmaktadır.

alfa ve omega
Ortaçağ ibranicesi ile yazılmış yapıtlarda ibrani alfabesinin ilk ve son harflerinden oluşan emet Yani hakikat sözcüğü tanrının mührü anlamında kullanılır. Yahudi geleneğinde bu Terim bir ölçüde Alfa ve Omega ile aynı anlamı taşır.

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.