Alt Vasiyet Nedir, Alt Vasiyet Ne Demektir, Alt Vasiyet Hakkında Bilgi


                        Alt Vasiyet

Alt Vasiyet; miras bırakanın Vasiyet alacaklısının Vasiyet borçlusu atayarak başka bir vasiyeti yerine getirme borcunu yüklediği belirli mal vasiyetidir.
Vasiyet alacaklısının bu borcu en çok kendisine Vasiyet edilen mallar kadar olabilir. Aksi halde kendisinde bağışlanan miktarı Aşan vasiyetleri uygun bir biçimde indirilmesini isteyebilir.

mal vasiyetini yerine getirmekle yükümlü mirasçıya da Vasiyet alacaklısı miras ya da vasiyeti reddederse ya da herhangi bir nedenle mirası ya da Vasiyet olunan malı iktisap edemezse Vasiyet alacaklısının Hakkı varlığını sürdürür O da hakkını geriye kalan mirasçıdan ya da son olarak yasal mirasçı olan devletten isteyebilir.

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.