Araptavşanı Nedir, Arap tavşanı hakkında Bilgi, Araptavşanı ve Özellikleri

Araptavşanı Nedir, Arap tavşanı hakkında Bilgi,araptavşanı, arap tavşanı

Araptavşanı Nedir, Arap tavşanı hakkında Bilgi 

                       Araptavşanı

Araptavşanı ; kemiriciler takımının depodiae familyasını oluşturan uzun kuyruklu sıçrayıcı kemiricilerden 25 türün ortak ismidir.
Araptavşanları Asya ile Afrika’nın kuzeyindeki çöllerde ve kurak düzlüklerde yaşayan iri gözlü hayvanlardır.  Tüyleri kum renginde ve yumuşak gövde uzunlukları 5 ile 15 santimetre arasındadır.
Kulaklarının büyüklüğü ve arka ayaklarındaki parmak sayısı 3 – 4 ya da 5 parmak olabildikleri gibi bazı fiziksel özelliklere sahiptir.  Türden türe değişiklik gösterse de hepsinin ön bacakları kısa , arka bacakları son derece uzun bazen ucu püsküllü olan kuyrukları da uzun ve tüylüdür.Araptavşanı Nedir, Arap tavşanı hakkında Bilgi,araptavşanı, arap tavşanı

Araptavşanları genellikle yalnız arka bacaklarını üstünde yürümektedirler.  Kuyruklarını ise destek olarak ve sıçradıklarında dengelerini sağlamak için kullanırlar. Son derece çevik ve iyi sıçrayıcı olan bu hayvanlar bir sıçrayışta 3 metre yol alabilmektedirler.
Gündüzleri oyuklarda saklanır , geceleri ortaya çıkarak beslenmek için tohum özçimen ve böcek ararlar. Bazı türler oyuklarının ağzını toprakla kapatır. Çoğu da kış uykusuna yatar Araptavşanları yılda bir yada daha az yavrular ve her defasında Yaklaşık 3 yavru doğurur.
Araptavşanlarının on cinsi ve 25 türü mevcuttur. En iyi bilinen türler Asya’nın orta ve doğu bölgelerinde yaşayan Dipus sagita.  Afrika’nın kuzeyinde Asya’nın güney batısında ve yakın doğu’da yaşayan çöl Araptavşanları ile mısır ve Asya’da yaşayan dört ve beş parmaklı Arap tavşanlarıdır.
Araptavşanlarının 3 türü Türkiye’de yaşamaktadır. Genellikle Kars yöresi orta ve Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunmaktadırlar.

Araptavşanı Nedir, Arap tavşanı hakkında Bilgi

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.