Cürüm nedir,Cürüm ne demektir,Cürüm kavramının anlam ve açıklaması

Cürüm nedir,Cürüm ne demektir,Cürüm kavramının anlam ve açıklaması

Cürüm nedir,Cürüm ne demektir,Cürüm kavramının anlam ve açıklaması
Cürüm nedir?
Cürüm nedir,Cürüm ne demektir,Cürüm kavramının anlam ve açıklamasıCürüm kavramı hukuk’ta kullanılan bir tür ceza çeşididir. Şimdi cürüm kavramının ne olduğunu ve ne için kullanıldığını açıklayalım.
Cürüm ceza hukukunda idam, ağır hapis, sürgün, ağır para cezası, kamu hizmetlerinden yasaklanma gibi ağır cezalarla sonuçlanan suç çeşididir.

Suçların ağırlıklarına göre oluşturulan ayrımlardan biri olan çift ayrımda ağır suçlar kategorisini ortaya getiren birinci suç çeşididir. Cürüm işlemek amacıyla teşkilat kurmak, Türk Ceza kanununun 313. maddesinde tarifini verilen ve cezasını tespit ettiği bir cürüm. (Bu fiilin ortaya gelmesi amacıyla en az beş bireyin birleşmesi; bu birleşmenin adliye, kamunun güveni, kamunun selameti, genel adap ve aile düzeni ya da mal aleyhine cürüm işlemek amacıyla olması gerekir.)

Cürüm işlemek amacıyla teşkilat kuranlara yardım, Türk Ceza kanununun 314. maddesinde tarifini verilen ve cezasını tespit ettiği bir cürüm, (Suçun parasal öğeyi bu teşkilatün fertlerine ya da onlardan birtakımsına barınacak yer göstermek ya da erzak ya da silah ve cephane tedarik etmek ya da başka yollardan yardım etmektir.

Suçun teşekkülü amacıyla kasıt koşultır. Kanun usul, füru, eş ve kardeşlere barınacak yer gösterilmesi ya da erzak tedarik edilmesi durumunda cezanın azaltılmasını öngörmüştür.) Cürüm işlemek amacıyla saklı ittifak, devletin şahsiyetine karşı işlenebilen ve kanunda kabul edilen birtakım cürümleri işlemek üzere yapıldığı vakit Türk Ceza Kanununun ayrı bir suç kabul edip 171. maddesinde cezalandırdığı cürüm.

Suçun doğumu amacıyla bu cürümleri «hususi vasıtalarla işlemek üzere» aniden ziyade kimsenin birbirine ideal iradelerini açığa vurmaları gerekir. Suçun mahiyeti icabı, manevi neden olarak özel kasıt gereklidir. Kanun, cürmün icrasına ve kanuni tahkikata başlanmadan evvelce ittifaktan çekilenlere ceza verilmeyeceğini kabul etmiştir.

Türk Ceza kanunundaki rastgele bir suçun cürüm mü yoksa kabahat mi olduğunu kavramak amacıyla, karşılığında, eklenilen cezaya ve bu cezanın Türk Ceza kanunu 11. maddeye göre cürümlere mahsus cezalardan mı, yoksa kabahatlere mahsus cezalardan mı olduğuna bakmak gerekir. Türk Ceza kanununa mahsus bir fiilin cürüm mü yoksa kabahat mi olduğunu tespitte çoğu kolay yarar vardır. Bunlar arasında en önemlileri olarak bunlar sayılabilir:

1. cürümlerde failin cezalandırılması amacıyla kural olarak kastın bulunması aranırken, kabahatlerde bu hususun ispatı koşul değildir;
2. cürümlere teşebbüs cezalandırıldığı halde, kabahatlere teşebbüs cezalandırılmaz;
3. kabahatten sonra cürüm, cürümden sonra kabahat İşleyenlere tekerrür hükümleri uygulanmaz;
4. tecil ile ilgili hükümler, bilhassa tecildeki deneme vakitı kabahat ve cürümlerde farklıdır;
5. vakitaşımı hükümleri de süreler ve vakitı kesen sebepler bakımından cürüm ve kabahatlerde farklıdır.
Sözlükte “cürüm” ne demek?

1. Suç.
2. Yanlışlık, eksiklik ya da hatadan doğan durum.
Cürüm sözcüğünün ingilizcesi

n. villainy

cürüm ne demektir, cürüm ,cürüm
Cürüm kelime Kökeni: Arapça dan gelmektedir.

Cürüm kavramı hakkında daha fazlabilgi ve görseli olanların yorum kısmında paylaşmaları faydalı olacaktır.

Cürüm nedir,Cürüm ne demektir,Cürüm kavramının anlam ve açıklaması

admin hakkında 27089 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın