Fenomen nedir,Fenomen ne demektir,Fenomen anlamı ve açıklaması

Fenomen nedir,Fenomen ne demektir,Fenomen anlamı ve açıklaması

Fenomen nedir,Fenomen ne demektir,Fenomen anlamı ve açıklaması
Fenomen nedir?
Fenomen nedir,Fenomen ne demektir,Fenomen anlamı ve açıklamasıFenomen kavramı özellikle sosyal medyada çok dillendirilen bir kavramdır; ancak ne var ki çoğu kez yanlış kullanılmaktadır. Gelin bu kavramın doğru tanımını yapalım.
Felsefede somut, algılanabilir ve denenebilir hadise ve nesne demektir. Bir nesne, hadise ya da sürecin nesnel gerçekliğini altını çizen bir ifadedir.

Nesnelerin, süreçlerin vb. bize duyumlar ile duyumsal kavrama, direkt olarak tecrübe vasıtasıyla verilmiş olan dış özelliklerinin tümü. Fenomen/dış-görünüş kavramı, «öz» kavramının diyalektik karşıtıdır öz’ den değişik olarak bir kerelik olma, tek olma, rastlantısallık, değişirlik özelliklerine sahiptir. Fenomen/dış-görünüş asli ve tali özellikleri bir arada taşır.

Doğrudan tecrübe bize fenomenden çoğunu vermez kuramsal açıdan değerlendirecek olursak, bilgi edinmenin bu düzeyinde takılıp kalmak, ampirizmce bağlanmak demektir ve öznel-idealist, agnostisizme dayalı neticeler doğurur. Öz ile fenomen/dış-görünüş arasındaki diyalektik çelişkiyi aşmak bilimin başlıca görevlerindendir. Teorik düşünme, fenomenden hareket ederek nesnelerin öz’ üne yönelir fenomen, içersinde öz’ ü barındırır, öz ise fenomenle dışa vurur.

Fenomende takılıp kalmak, politikada olsun, toplumsal davranışlarda olsun kaçınılmaz olarak oportünizme, particiliğe vb. özgü davranışlara götürür. İnsanların, bilimsel olarak temellendirilmiş toplumsal faaliyeti, süreçlerin özüne inmek zorundadır. Fenomen kavramı, parasal ve fikirsel nesneler, süreçler vb. amacıyla de kullanılır. Bu anlamda nesne, süreç, olgu manasına gelir. Mesela tabiat fenomeni, fizik-fenomeni gibi.
Sözlükte “fenomen” ne demek?

Hayranlık uyandıracak kadar ilgi çekici olan şey ya da kişi. Son vakitlerde halk arasında tüketimi gerektiğince yaygınlaşan bu ifadenin tüketimine numune olarak “İnternet fenomeni” ‘ ni verebiliriz. Bu ifade anlatılan olgunun internette herkes doğrulusunda takip edilmesini, hayranlık uyandırdığını ve ünlü oluşunu anlatmaktadır.
Cümle içersinde tüketimi

Güneşin batıdan doğması gibi inanılmaz bir fenomen sayılmalıdır bu.
– H. Taner
Fenomen sözcüğünün ingilizcesi

n. phenomenon
Köken: Fransızca
Fenomen nedir? (Felsefe)

Nesnelerin, süreçlerin vb. , bize duyumlar, duyumsal kavrama, direkt olarak tecrübe vasıtasıyla verilmiş olan dış özelliklerinin tümü. Fenomen/dış-görünüş kavramı, «öz» kavramının diyalektik karşıtıdır öz’ den değişik olarak bir kerelik olma, tek olma, rastlantısallık, değişirlik özelliklerine sahiptir. Fenomen/dış-görünüş asli ve tali özellikleri bir arada taşır.

Doğrudan tecrübe bize fenomenden çoğunu vermez kuramsal açıdan değerlendirecek olursak, bilgi edinmenin bu düzeyinde takılıp kalmak, ampirizmce bağlanmak demektir ve öznel-idealist, agnostisizme dayalı neticeler doğurur. Öz ile fenomen/dış-görünüş arasındaki diyalektik çelişkiyi aşmak bilimin başlıca görevlerindendir. Teorik düşünme, fenomenden hareket ederek nesnelerin öz’ üne yönelir fenomen, içersinde öz’ ü barındırır, öz ise fenomenle dışa vurur.

Fenomende takılıp kalmak, politikada olsun, toplumsal davranışlarda olsun kaçınılmaz olarak oportünizme, particiliğe vb. özgü davranışlara götürür. İnsanların, bilimsel olarak temellendirilmiş toplumsal faaliyeti, süreçlerin özüne inmek zorundadır. Fenomen kavramı, parasal ve fikirsel nesneler, süreçler vb. amacıyla de kullanılır. Bu anlamda nesne, süreç, olgu manasına gelir. Mesela tabiat fenomeni, fizik-fenomeni gibi. Fenomen kavramı hakkında farklı bilgi ve kaynaklara sahip olan ziyaretçilerimizin YORUM kısmında bilgileri paylaşması rica olunur. Paylaşalım ki herkes öğrensin , fenonem kavramı yanlış bilinmesin.

Fenomen nedir,Fenomen ne demektir,Fenomen anlamı ve açıklaması

admin hakkında 27546 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın