2017-2018 10.Sınıf 1.Dönem şube Öğretmenleri toplantı tutanağı ŞÖK


2017-2018 10.Sınıf 1.Dönem şube Öğretmenleri toplantı tutanağı ŞÖK . 2017-2018 10.Sınıf 1.Dönem şube toplantı tutanağı ŞÖK . 2017-2018 10.Sınıf 1.Dönem şube toplantı tutanağı ŞÖK

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KADİRLİ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10/C SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
OKULUN ADI : Anadolu İmam-Hatip Lisesi
ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ :2017-2018 Öğretim Yılı 1. Dönem
TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ : 20/10/2017 12:00
KURUL BAŞKANI : Fahri ÇINKIR (Müdür Başyardımcısı)
ŞUBE ÖĞRETMENLERİ : İdris CEBECİ (Arapça), Mustafa ÜSTÜNEL(Beden Eğ.), Hale Fatma Nur ONAT(Biyoloji), Yılmaz ÖZKAN(Coğrafya), Hanifi KARAASLAN(Dil ve Anlatım), Bünyamin ÇERİ(Fıkıh), Salih BUCAK(Fizik), Emine TEKİN(Hadis), Nuray DUVAN(Kimya), Hacer ÇAĞLAROĞLU(Kuran-ı Kerim), Hatice KARASAKAL(Matematik), Selasi DOĞAN(Siyer), Mahmut ÜLGER(Tarih), İrfan BAKIR(Türk Edebiyatı), Aynur BÜYÜK(İngilizce)

GÜNDEM MADDELERİ :
1. Yapılan Açılış ve Yoklamaişleminden sonra istiklal marşı okunacak
2. Bir evvelceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
3. Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,
4. Devam-devamsızlık üstünde durulması ve devamsızlığı azaltmaya yönelik çalışmaların planlanması,
5. Ödül ve disiplin yönetmeliği ve Sınıf Geçme yönetmeliğinin öğrencilere kavratılmasının önemi üstünde durulması,
6. Sınıf rehber öğretmenliğinin etkin tüketiminin sağlanması veli ziyaretleri ve veli toplantılarının planlanması,
7. Derslerin, öğretim programları ile uyumlu olarak yürütülmesi,
8. Eğitim kaynakları ile atölye, laboratuar ve başka birimlerden güvenilir bir şekilde nasıl yararlanılacağının plânlanması,
9. Çevreden yararlanma ve iş birliğinin sağlanması,
10. Üretim aktivitelerinin eğitim-öğretimi destekleyecek şekilde plânlanması,
11. Proje, performans çalışması ve imtihanların plânlaması,
12. İnceleme gezileri, gövde eğitimi, spor ve izcilik aktiviteleri, halk oyunları ve aynısı sosyal aktivitelerin düzenlenmesi,
13. Kurumu tanıtıcı aktivitelerde bulunulması,
14. Ünitelendirilmiş senelik plan ve ders plânlarında birlik ve birlikteliğin sağlanması,
15. Meslekî ve teknik eğitim programlarına devam edenlerin başarı hallerine göre mesleğe, iş hayatına ve yüksek öğrenime yönlendirilmeleri.
16.Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
17. Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :
1.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
1 dakikalık saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu.
Açılış ve Yoklama,
Yukarıda belirti edilen öğretmenlerin toplantıda hazır oldukları görülmüştür.

2. Bir evvelceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
2015-2016 eğitim-öğretim senesinde alınan kararların uygulandığı belirtildi.

3. Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,
Fahri ÇINKIR (Müdür Başyardımcısı) : 2015-2016 öğretim senesi sonu itibariyle başarı halini iyi olarak değerlendiriyorum. Kaliteyi daha da çoğaltmak amacıyla hepimize vazife düşüyor. Bu husustaki görüşlerinizi alabilmek istiyorum.
Nuray DUVAN (Kimya Öğretmeni): Bir evvelceki öğretim senesinde öğrencilerimizin devam-devamsızlık hususunda sorunleri oldu. Bunu ne kadar aşağıya çekebilirsek başarıyı o kadar çok artırırız.
Hatice KARASAKAL (Matematik Öğretmeni): Başarıyı artırmanın en mühim basamağı veli-öğrenci-öğretmen üçgenini etkili kılmaktır. Velilerimiz genel olarak ilgisiz davranıyorlar.
Fahri ÇINKIR (Müdür Başyardımcısı) : Başarının artırılması hususu ile alakalı okul müdürümüz öğretmenler kurul toplantısında lüzumlu açıklamaları yaptı. Bizlerde alınan kararları sınıf düzeyinde programya çalışacağız.
İrfan BAKIR(Türk Edebiyatı) : Öğrencilerimizde kitap okuma alışkanlığı yok. Böylece algılama sorunu çekiliyor. Bu da başarıyı olumsuz yönde etkiliyor. Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ortak hareket etmemiz lüzumiyor.
Hale Fatma Nur ONAT(Biyoloji) : Ders anlatımlarında ne kadar çok duyu organına hitap edersek başarıyı o kadar artırmış oluruz. Teorik anlatımdan ziyade daha çok program yaptırılması lüzumludir.

4. Devam-devamsızlık üstünde durulması ve devamsızlığı azaltmaya yönelik çalışmaların planlanması,
Devamsızlığı azaltmaya yönelik olarak okul- veli-öğretmen işbirliği içersinde hareket etmelidir.

5. Ödül ve disiplin yönetmeliği ve Sınıf Geçme yönetmeliğinin öğrencilere kavratılmasının önemi üstünde durulması,
Ödül ve disiplin yönetmeliği ve Sınıf Geçme yönetmeliği bütün şubelerde rehberlik dersinde okunarak sınıf panolarına birer örneği asılacaktır.

6. Sınıf rehber öğretmenliğinin etkin tüketiminin sağlanması veli ziyaretleri ve veli toplantılarının planlanması,
Bu dönemde I. Yazılı yoklamalar gerçekleştirdikten derhal sonra veli toplantıları yapılacaktır.

7. Derslerin, öğretim programları ile uyumlu olarak yürütülmesi,
Yılmaz ÖZKAN(Coğrafya) : Ders müfredatları baz alınarak derslerin öğretim programları ile uyumlu olarak yürütülmesi lüzumluliğini belirtti.

8. Eğitim kaynakları ile atölye, laboratuar ve başka birimlerden güvenilir bir şekilde nasıl yararlanılacağının plânlanması,
Nuray DUVAN(Kimya) :Okulumuzda laboratuar bulunmakta ancak tecrübe malzemelerimiz olmadığından ötürü bu tür bir aktivite yapamıyoruz.
Hanifi KARAASLAN(Dil ve Anlatım) : Okulumuzda kütüphanemiz mevcuttur.Öğrencilerimizin ders çalışma ve kitap okuma alışkanlığı kazanmaları amacıyla onları kütüphaneye yönlendirmeliyiz.

9. Çevreden yararlanma ve iş birliğinin sağlanması,
Mustafa ÜSTÜNEL(Beden Eğ.) : sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci üçlüsünün işbirliği içersinde olması lüzumtiğince mühimdir.Bu gayela veliyi de eğitim-öğretimin merkezine çekmek amacıyla çaba sarfetmeliyiz.Özellikle okul dışında kontrolün veli doğrulusunda yapılması, çocukların kötü bölgelerden uzak tutulması, ders çalışmalarının takip edilmesi ve çalışma programının uygulanmasının sağlanması gibi vazifeler veliye düşmektedir.Bu hususta veli ile işbirliği yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettirilmesi lüzumtiği oratk fikiri hakimdir. Dedi.Öğretmenin tek başına başarı sağlamasının yeterli olmayacağını, öğrenci velilerinin de üzerlerine düşen vazifeleri yapmaları lüzummektedir. Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninin diyalog içersinde olması başarıyı artıracaktır.

Öğrenci odaklı eğitimde okul-aile-etraf işbirliğinin koşul bulunduğu Aynur BÜYÜK(İngilizce) doğrulusunda ifade edildi.Okul etraf temasının lüzumsinim sahibi öğrencilerin bilinmesi yönünden mühim bulunduğunu söyledi.
10. Üretim aktivitelerinin eğitim-öğretimi destekleyecek şekilde plânlanması,
Okulumuzda rastgele bir üretim yapılmamaktadır.

11. Proje, performans çalışması ve imtihanların plânlaması,
Fahri ÇINKIR (Müdür Başyardımcısı) : Öğrencilerin hangi dersten ödev alacakları sınıf rehber öğretmeni doğrulusunda öğrencilerin ilgi, heves ve becerilerini göz önünde tutularak belirlenerek, öğrencilere lüzumlu bilgilendirmeyi yapar. Öğrenciler alakalı ders öğretmeniyle irtibata geçerek ödevlerin yapılmasında uygulanacak teknikler, ödevde aranacak nitelikler ve ödevin değerlendirme kriterlerini öğrenirler. Bu esaslara ideal olarak hazırlanan ödevler ders kesiminden iki ay evvelce teslim edilmelidir.
Nuray DUVAN (Kimya Öğretmeni): Öğrenciler isterlerse ilgi duydukları ikinci bir dersten ders öğretmeninin onayıyla ödev alabilirler.
Selasi DOĞAN(Siyer Dersi Öğretmeni): Ödev verilirken kuramsal bilgi istenmesinden ziyade projeye dayalı konular seçilmesi, öğrencinin dikkatini daha çok çekeceğine inanıyorum. Böylece ödevini severek yapmasına namacıyla olacaktır.
Salih BUCAK (Fizik Öğretmeni):Sınavlar ortak yapılacaktır.Aynı günde ikiden çok imtihan yapılmaması yönetmelik gereğidir.

12. İnceleme gezileri, gövde eğitimi, spor ve izcilik aktiviteleri, halk oyunları ve aynısı sosyal aktivitelerin düzenlenmesi,
Mustafa ÜSTÜNEL(Beden Eğ.) : Okulumuz doğrulusunda düzenlenecek olan sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlere öğrencilerimizin katılımını sağlamak amacıyla bütün öğretmenlerimiz öğrencilerimizi teşvik etmelidir.Okulumuzda izcilik ve halk oyunları aktiviteleri bulunmamaktadır.

13. Kurumu tanıtıcı aktivitelerde bulunulması,
Hacer ÇAĞLAROĞLU(Kuran-ı Kerim) : Bu hususta bütün öğretmenlerin işbirliği ortamında olması lüzumluliğini ifade etti.Yıl içersindeki proje duyurularını bütün öğretmenlerin öneme alması lüzumluliğini söyledi.Ayrıca il/ilçe genelinde Milli Eğitim doğrulusunda oluşturulan her türlü yarışmalara katılmanın da okul amacıyla bir tanıtıcı çalışma olacağını belirtti.

14. Ünitelendirilmiş senelik plan ve ders plânlarında birlik ve birlikteliğin sağlanması,
Yıllık planlarda hazırlanan konuların işleneceği saatlere ideal olarak olası bulunduğu ölçüde her ders saati amacıyla düzenleme yapılarak aktarılması lüzumluliğini Md. Yrd. Fahri ÇINKIR ifade etti.
Şube öğretmenleri lüzum ders işlemedeki teknik ve teknikler hususu ve lüzumse sınıf içi sorunleri ortadan kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içersinde olacaklarını bildirdiler.Toplantıya katılan bütün şube öğretmenleri bu kurulda alınan kararlara ideal hareket edeceklerini belirttiler.

15. Meslekî ve teknik eğitim programlarına devam edenlerin başarı hallerine göre mesleğe, iş hayatına ve yüksek öğrenime yönlendirilmeleri,
Fahri ÇINKIR (Müdür Başyardımcısı) :Mesleki anlamda öğrencilerimizin başarı hallerine göre mesleğe, iş hayatına ve yüksek öğretime yönlendirilmesi hususu ile alakalı yardımcı olalım.YGS konularında aydınlatalım.

16.Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
Nuray DUVAN (Sınıf Rehber Öğrt.) : Sınıfta ciddi anlamda sosyal ilişkileri zayıf olan ve arkadaşlarıyla etkileşim kurma hususu ile alakalı sorunler yaşam sürdüren öğrencimiz yoktur.Öğrencilere vakit vakit vazifeler verilip mesuliyet ve girişimcilik bilincini ilerletmek lüzumir.
Sınıfımızın genelinde öğrencilerimizin özgüvenleri iyi civarda olup kendilerini, fırsat verildiğinde çok iyi ifade edebilen öğrencilerdir.

17. Dilek ve temenniler,
Şube öğretmenleri lüzum ders işlemedeki teknik ve teknikler hususu ,lüzumse sınıf içi sorunleri ortadan kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içersinde olacaklarını bildirdiler.Toplantıya katılan bütün şube öğretmenleri bu kurulda alınan kararlara ideal hareket edeceklerini belirttiler.
Fahri ÇINKIR (Müdür Başyardımcısı) :Toplantıya katılan öğretmenlere teşekkür etti.2017-2018 Eğitim-Öğretim senesi döneminde Öğretmenler olarak birlik-birliktelik ortamında sorunleri gidermelerini ve iyilikleri paylaşmalarını diledi.

ALINAN KARARLAR :
1. Derslerin işlenmesinde Türk Milli Eğitiminin asli gaye ve ilkelerinin öneme alınması.
2. Öğrencilerin derslere devamını sağlamak amacıyla rehberlik servisi, disiplin kurulu ve öğrenci velisiyle işbirliğine gidilmesi.
3. Öğrencilerde kitap okuma alışkanlığının kazandırılabilmesi amacıyla işbirliği yapılması.
4. Dersin işlenişinde kuramsal anlatımla birlikte birtakım derslerde programya da yer verilmesi.
5. Ödev hususu seçilirken kuramsal bulgular yerine projeye dayalı konular seçilmesi.
6. Aynı günde ikiden çok yazılı yoklama yapılmaması.
7. Öğrencileri mesleğe, iş hayatına ve yüksek öğretime yönlendirmede aydınlatıcı bulgular verilmesi.
8. Eğitim ve öğretimde karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelebilmek amacıyla şubede derse giren öğretmenlerin işbirliğine gitmesi.
9. Konuların işlenişinde anlatım ve soru-cevap gibi classic tekniklerle yetinmeyip konuların özelliğine göre münazara , numune hadise incelemesi, sorun çözme, öğrenciyi aktif kılan onu araştırmaya ve araştırmaya sevk eden tekniklere başvurulması.
10. Öğrencilerde girişimcilik ruhunun kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.
11. Kurumu tanıtıcı aktivitelerde bulunulması.
12. Okulumuz doğrulusunda düzenlenecek olan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere öğrencilerimizin katılımının sağlanması.
13. I. Yazılı yoklamalar gerçekleştirdikten derhal sonra veli toplantılarının yapılması.
14. Kaliteli bir eğitim-öğretim ortamı yaratmak amacıyla okul-aile-veli işbirliğinin sağlanması

10 / C SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLERİ

İdris CEBECİ (Arapça) :
Mustafa ÜSTÜNEL(Beden Eğ.) :
Hale Fatma Nur ONAT(Biyoloji) :
Yılmaz ÖZKAN(Coğrafya) :
Hanifi KARAASLAN(Dil ve Anlatım) :
Bünyamin ÇERİ(Fıkıh) :
Salih BUCAK(Fizik) :
Emine TEKİN(Hadis) :
Nuray DUVAN(Kimya) :
Hacer ÇAĞLAROĞLU(Kuran-ı Kerim) :
Hatice KARASAKAL(Matematik) :
Selasi DOĞAN(Siyer) :
Mahmut ÜLGER(Tarih) :
İrfan BAKIR(Türk Edebiyatı) :
Aynur BÜYÜK(İngilizce) :
Fahri ÇINKIR
Müdür Başyardımcısı

Uygundur
21/10/2017

İrfan LOĞOĞLU
Okul Müdür

2017-2018 10.Sınıf 1.Dönem şube toplantı tutanağı ŞÖK

2017-2018 10.Sınıf 1.Dönem şube Öğretmenleri toplantı tutanağı ŞÖK

admin hakkında 27106 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın