Muhteşem dörtlü nedir? Neden bu ismi almıştır?


Muhteşem dörtlü nedir? Neden bu ismi almıştır?

Coğrafya dersini işlerken konularımızı belli başlıklar altında toplarız. Bu konular da kendi içinde bölümlere ayrılır ,bunun yapılmasındaki neden konuların daha kolay anlaşılmasını sağlamaktır.

İşte coğrafya konularını 4 ana başlık altında ele almaktayız. Bunlar: Atmosfer,Litosfer,Hidrosfer ve Biyosfer’dir.

Dünyamızda Doğada kendiliğinden bulunan iklim, dağlar, ovalar, akarsular, yağmur, sis, bulut vb.. unsurlara doğal unsur denilir. Doğal unsurları biz dört ana başlık altına toplayabiliriz. Bu doğal dört temel doğal unsura muhteşem dörtlü ismi verilmiştir. Ve konuları işlerken bu isimle anmaktayız.

ATMOSFER ( Hava Küre )
Bu grup adı altında toplananlar; Karalar ortamını, su küreyi ve canlı küreyi çepeçevre saran küredir.

1)Troposfer, Stratosfer, Şemosfer, İyonosfer ve Eksosfer katmanlarından oluşur.
2)Canlı yaşamı ve doğal dengenin devamını sağlar
3)Rüzgâr, yağmur, sis, kasırga, dolu vb. hava olayları burada gerçekleşir.
4)Klimatoloji ve meteoroloji atmosferi inceleyen bilim dallarıdır.

LİTOSFER (Taş Küre )
Özellikleri nelerdir? Yerkürenin katılaşmış kabuk kısmı olan katmanıdır.

1)Dünyanın kabuğu olarak bilinir.
2)Litosferin kalınlığı okyanuslar altında ince karalarda ise kalındır.
3)Levha hareketleri, fay hatları, volkanik olaylar bu kürede gerçekleşir.
4)Jeoloji, Jeomorfoloji, Jeofizik, litosferi inceleyen yardımcı bilimlerdir.

HİDROSFER (Su Küre)
Bu bölümde yer alanlar ise;Okyanus, deniz, göl, akarsu, kaynak suları, buzullar ve yer altı sularının hepsi hidrosferi oluşturur.

1)Su döngüsünün en önemli ayağını oluşturur.
2)Limnoloji, Oseonografya, Hidrojeoloji hidrosferi inceleyen yardımcı bilim dallarıdır.

BİYOSFER (Canlı Küre)
4 ve sonuncu bölümümüzün özellikleri:Atmosfer, litosfer, hidrosferden oluşan doğal ortam içerisinde yaşayan tüm canlıları kapsayan küredir.

1)Biyosferdeki canlılar madde döngülerine etki ederler.
2)Biyoloji, Zooloji, Botanik biyosferi inceleyen yardımcı bilim dallarıdır. Evet sevgili öğrenciler sizlerinde soruları var ise yorum kısmına yazın derhal cevaplayalım.

Neden muhteşem dörtlü denir, Bu ismi neden almışlardır?

Cevap: Bu dört ana unsurdan birinin olmaması yada yok olması dünyadaki yaşamın zincirini koparacağı için bu ismi almıştır. Her dördü de doğal ve zorunlu nedenlerdir:

Muhteşem dörtlü nedir? Neden bu ismi almıştır?

admin hakkında 26981 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın