İmanın niteliği bakımından verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


İmanın niteliği bakımından verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imana tahkikî iman denir.

B)Taklidî imana sahip olan kişi küçük bir eleştiri veya itirazla karşılaştığında şüpheye düşerek imanı sarsılabilir.

C)Tahkikî iman delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana denir.

D)Taklidî iman delillere dayanmadığı için zayıftır.

E)Tahkikî imanda bilgiye dayalı zihinsel faaliyet ve kalpten bağlılık söz konusudur.

CEVAP:Çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imana tahkikî iman denir.

admin hakkında 28022 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın