Veraset İlamı Dava Dilekçe Örneği ( Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğine)


        SULH  HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                       ……………….

 VERASET İLAMI

İSTEYEN DAVACI : ……….. …..(TC No: ……………)

                                   ………………… Mah……….. Sk.N:24,………..

DAVALI                  : Hasımsızdır.

 

DAVA                      : Veraset İlamı

 

AÇIKLAMALAR    :

 

                                 Veraset İlamı istediğim murisim babam ……………. (TC NO: 5……………), 10.02.2011 tarihinde vefat etmiştir.

                                Babam ……………..’in ölümü ile, mirasçısı olarak geriye annem ……………., çocukları olarak da ben …………..,kız kardeşlerim ………..,  ve ………… …….kalmıştır.

                               Bazı tasarruflarda bulunabilmek ve ilgili yerlere sunabilmek için Mahkemeniz’den veraset ilamı istemek gereği hasıl olmuştur.

 

SONUÇ                 : Muris babam ……………..’in mirasçısı olarak annem ve 4 çocuğu olarak bizlerin pay durumunu gösterir veraset ilamının çıkartılarak  tarafıma verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.15.02.2011

 

                                                                                       Davacı

                                                                                ……………….

 

CELBİ İSTENECEK                                                                           NÜFUS KAYDI        :

 

………… İli,…………… İlçesi,

………….. Köyü,Cilt:…….,Aile

Sıra no: ………….., birey sıra no:………..                                                                                            

admin hakkında 28026 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın