Anadolu Lisesi Yazılı Tüm Dersler Soruları 2019-2020Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları 2019-2020

Temel Dini Bilgiler 10.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı sınavı Soruları Test 25 Soru

 ➡ 1. Aşağıdakilerden durumlardan hangisi özgürlüğe baskı olarak değerlendirilemez?
a. Düşündüğünü ifade etmenin yasaklanması
b. İnandığı dinin gereği ibadetlerin yasaklanması
c. Beni kınarlar endişesiyle fikirlerini söyleyememesi
d. Şirketine bir zorba tarafından el konulması
 ➡ 2. Aşağıdakilerden hangisi “Ey iman edenler, bir topluluğa olan kininiz-düşmanlığınız, sizi adaletsizliğe sevk etmesin” ayeti kapsamında değerlendirilemez.
a. Doktorun, rakip takım taraftarını tedavi ederken savsaklaması
b. Hakimin, boşandığı eşinin hemşerisine haksızlık yapması
c. Kişinin sevmediği adamın çocuğuna da zulmetmesi
d. Öğretmenin, özel ders verdiği çocuğa fazladan not vermesi
 ➡ 3. Peygamber Efendimiz’in (sav) “Sizden öncekiler işte bu yüzden helak oldu. Onlar, zayıf birisi suç işlese derhal cezalandırıyor, güçlülere dokunmuyorlardı. Vallahi kızım Fatıma da hırsızlık yapsaydı, onu da cezalandırırdım” hadisi hangi konuya en iyi örnektir?
a. Din ve vicdan özgürlüğü
b. Suçun kişiselliği
c. Kanun önünde eşitlik
d. Cezaların caydırıcılığı
 ➡ 4. Aşağıdakilerden hangisi İslamda “aklın korunması” ilkesine “engelleri kaldırmak” değil de “verimli çalışmasının önünü açmak” anlamında örnek
olabilir?
a. İçkinin haram kılınması
b. Uyuşturucu maddelerin haram kılınması
c. Bağımlılık yapan hiçbir şeyin hoş karşılanmaması
d. Okumaya, öğrenmeye ve hür düşünceye değer verilmesi
 ➡ 5. Aşağıdakilerden hangisi din ve vicdan özgürlüğü kapsamında değildir?
a. Dine girmeye zorlama hürriyeti
b. Din seçme hürriyeti
c. Dinini öğrenme hürriyeti
d. Dinini yayma hürriyeti
 ➡ 6. Aşağıdakilerden hangisi din ve vicdan özgürlüğü kapsamında değildir?
a. Dinin eğitim öğretimle genç nesillere aktarılması
b. Din aleyhindeki yayınların toplatılması, basılmasının engellenmesi
c. Dini yozlaştıran sapkın kişi ve grupların fikirlerinin çürütülmesi
d. Dinin gereği ibadetlerin rahatça yapılabilmesi
 ➡ 7. Aşağıdakilerden hangisi “neslin korunması” kapsamında İslam’ın emrettiği şeylerden birisidir?
a. Omega3 ile çocukların desteklenmesi
b. Haksız mal edinmenin yasaklanması
c. Zinanın yasaklanması
d. Mülkiyet hürriyetinin sağlanması
 ➡ 8. Aşağıdakilerden hangisi canın korunması kapsamında değerlendirilemez?
a. Mutfaktaki hırsızın vurulması
b. İntiharın haram olması
c. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi
d. Küresel açlık ve susuzlukla mücadele edilmesi
 ➡ 9. Aşağıdaki ayet-hadislerden hangisi diğerlerinden farklı bir konu hakkındadır?
a. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır
b. Kişi, kendi el emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir
c. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin
d. Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası ebedi kalmak üzere cehennemdir.
 ➡ 10. Aşağıdakilerden durumlardan hangisi malın korunması ilkesine aykırı değildir?
a. Hırsızlık-gasp
b. Malı telef etmek
c. Kumar, borsa ve loto oynamak
d. Malı satarken kusurlarını da söylemek
Soruların tamamı için buraya tıklayınız
www.guzelbil.com

Ziya Özcan

Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu