2016-2017 Demokrasi Ve İnsan Hakları Ders Kitabı Lise İçin


2016-2017 Demokrasi Ve İnsan Hakları Ders Kitabı Lise İçin

Lise İçin 2016-2017 Demokrasi Ve İnsan Hakları Kitabı

İÇİNDEKİLER
DEMOKRATİK SİSTEM VE YAŞAYAN DEMOKRASİ…… 11
Demokrasinin Temel İlkeleri………………………………………………………………………. 12
Demokrasi Kültürünün Demokratik Sistemin İşleyişindeki Rolü…………………….. 18
Demokratik Vatandaş Olmak…………………………………………………………………….. 22
Demokrasinin Farklı Uygulanış Biçimleri ve Türkiye…………………………………….. 25
Ne Öğrendim?…………………………………………………………………………………………. 31
İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ…………………………… 35
İnsan Hak ve Özgürlükleri…………………………………………………………………………. 36
İnsan Haklarının Etik Temelleri…………………………………………………………………… 40
Belgeler İnsan Hak ve Özgürlüklerini Koruyor mu?……………………………………… 45
Toplumsal Yaşamda İnsan Hak ve Özgürlükleri…………………………………………… 51
Hak ve Özgürlükleri Sorumlu Kullanmak…………………………………………………….. 55
Hak ve Özgürlükler için Devlet Vatandaş El Ele…………………………………………… 58
Ne Öğrendim?…………………………………………………………………………………………. 63

2016-2017 Demokrasi Ve İnsan Hakları Ders Kitabı Lise İçin

DEMOKRASİYİ YAŞAMAK: AKTİF VATANDAŞLIK….. 69
Özgür ve Özerk Birey Olmak…………………………………………………………………….. 70
Çevremizdekileri Hak ve Özgürlüklerini Kullanmaya Cesaretlendirmek………….. 74
Demokratik Karar Alma Süreçlerine Katılım ……………………………………………….. 79
Çevremizdeki Sorunların Çözümü için Harekete Geçmek…………………………….. 83
Bilinçli Tüketici Olmak………………………………………………………………………………. 88
Doğanın Dengesini Koruyalım…………………………………………………………………… 92
Demokratik Katılım için Dijital Vatandaşlık…………………………………………………… 98
Ne Öğrendim?……………………………………………………………………………………….. 102

2016-2017 Demokrasi Ve İnsan Hakları Ders Kitabı Lise İçin

ÇEŞİTLİLİĞE ÇOĞULCU BAKIŞ……………………………..107
Çeşitliliğin Uyumlu Birlikteliği…………………………………………………………………… 108
Toplumsal Birliğin Harcı: Değerler……………………………………………………………. 113
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ……………………………………………………………………… 116
Çoğulcu Demokrasi için Ön Yargı, Sosyal Dışlama ve Ayrımcılığa Karşı Çıkmak.120
Engellerim Engel Olmasın………………………………………………………………………. 124
Ne Öğrendim?……………………………………………………………………………………….. 130

2016-2017 Demokrasi Ve İnsan Hakları Ders Kitabı Lise İçin

BARIŞ VE UZLAŞMA………………………………………….135
Bireysel Barıştan Toplumsal Barışa………………………………………………………….. 136
Çatışmaları Barışçıl Yollarla Çözme………………………………………………………….. 140
Şiddete Karşı Uzlaşı……………………………………………………………………………….. 144
Türkiye’nin Dünya Barışına Katkısı…………………………………………………………… 149
Dünya Barışı için Çalışan Uluslararası Kuruluşlar……………………………………….. 153
Ne Öğrendim?……………………………………………………………………………………….. 157
SÖZLÜK……………………………………………………………………………………….162
KAYNAKLAR………………………………………………………………………………..166
EKLER…………………………………………………………………………………………172

2016-2017 Yazılı soruları için tıklayınız
 2016-2017 Demokrasi Ve İnsan Hakları Ders Kitabı Lise İçin

 

2016-2017 Demokrasi Ve İnsan Hakları Ders Kitabı Lise İçin

admin hakkında 26878 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın