2017-2018 Eğitim Öğretim Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı


Salbaş Anadolu Lisesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

1- Açılışı yapan okul müdürü Murat Koçak İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu için öğretmen arkadaşları ayağa davet etti.
2017-2018 eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi dileklerini dile getirdi. Yapılan yoklamada tarih öğretmeni Ücretsiz İzinli olan Abdülkadir Kat hariç diğer bütün öğretmenlerin toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

2-Gündem maddeleri okundu ve gündeme eklenmesi istenilen herhangi bir madde olup olmadığı Okul Müdürü Murat Koçak tarafından soruldu ve gündeme eklenen herhangi bir madde teklifi gelmedi.

3-Öğretim yılı boyunca yapılacak Kurul toplantılarında daimi görev alacak olan asil ve yedek kurul yazman seçimi yapıldı. Felsefe öğretmeni Ziya Özcan ve İngilizce öğretmeni Hatice Loğoğlu Şişman yazmanlığa seçildi.

4- Bir önceki öğretmenler Kurulu toplantısında alınmış olan Bütün kararlar okunduğu ve sonuçları yeniden gözden geçirildi.

5- 2016-2017 eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi öğretmenler kurulunda ele alınıp tekrar gözden geçirildi.

6- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili maddeleri Müdür Yardımcısı Bilal Kara tarafından okunarak açıklandı.

7- Öğrencilerin ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkındaki yönetmelik hükümlerinin açıklanması egzersiz faaliyetlerinin görüşülmesi gündeme alındı Ve görüşme yapıldı.

Söz alan beden eğitimi öğretmeni Bülent Öke egzersiz saatleri ile ilgili fikirlerini dile getirerek şunları söyledi.
“Egzersizlerin öğleden sonra ders bitiminde yapılması taşımalı öğrenciler açısından sorun teşkil ettiği için verim elde edilememektedir. Bunun başka bir çaresi olup olmadığını dile getirdi. Okul Müdürü Murat Koçak ise egzersizlerin ders dışı saatlerde yönetmeliklere uygun olarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Edebiyat öğretmeni Mehmet Yetgin söz alarak Tiyatro ve şiir alanında egzersiz yapmak istediğini dile getirdi.
Edebiyat öğretmeni Hüseyin Çankaya söz alarak şiir alanında egzersiz yapmak istediğini dile getirdi.
Tekrar söz alan beden eğitimi öğretmeni Bülent Öke voleybol ve futbol dallarında egzersiz yapma isteğini dile getirdi.

8- Eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili şu konular ele alınan karara bağlandı.
a. Yıllık ders planlarınin 22 Eylül Cuma gününe kadar Müdür Yardımcısı Ramazan Al’a teslim edilecek.
b. Sene başı zümre toplantı tutanaklarının 6 Eylül Çarşamba günü yapılarak teslim edilecek.
c. Yapılacak olan yıllık planlarda Atatürk ilke ve inkılapları uygun haftalarda uygun konularda belirtilecek ve işlenecek.
d. Ders defterinin ve yoklama fişlerinin işleme konusu ele alındı.
Sabah derse girişte hemen yoklama alınması gereği ancak ilk derste 5 dakika geç kalan öğrencinin bir saatte yok yazılmaması karara bağlandı. Ve o günkü konunun deftere yazılması gerektiği belirtildi.
e.Derslere hazırlıklı gelinmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.
f.1.ders saati 5 dakik geç gelen öğrenciler yoklama fişine yok olarak yazılmama kararı alındı.
g. Öğrenci kılık kıyafetleri konusunda ise okul üniformalarını kullanılmasına devam edileceği ve insiyatif olarak da siyah rengi kullanabilecekleri dile getirildi.
h.Öğretmenlerin görevleri nöbet görevi ve çalışmaları , öğrenci nöbet işleri okulunun temizliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.
Nöbetçi öğretmenlerin nöbet günlerinde Saat 8.15 de nöbet yerlerinde bulunması gerektiği dile getirildi. Ayrıca okulun fiziki şartları temizlik ısınma konularındaki yenilikler açıklandı Beden eğitimi öğretmeni Bülent Öke nöbet yerinin bahçe olması hususunda hassasiyet dile getirdi çünkü” Ben beden eğitimi öğretmeni olduğu için bir görev yerin sürekli açık bunun için bahçeyi daha rahat kontrol edebileceğimi düşündüğüm için nöbet yerinin bahçe olmasını arzu ediyorum” dedi.
i. Öğretmen izin yönergesi açıklandı . Rapor durumlarında öğretmenlerin 5 gün içerisinde belgeyi okul idaresine ulaştırması dile getirildi ayrıca okul müdürü Murat Koçak haberleşmesi ve duyurular için okul adına WhatsApp okul duyuru sayfasının açılmasını dile getirdi ve ortak karar ile açılması yönünde karar alındı.
j. Belirli gün ve haftalar ile önemli gün ve haftalar kutlama anma tertip komite üye seçimi yapıldı ve Müdür Yardımcısı Bilal Kara başkanlığında Hüseyin Çankaya , Nurdan Eryılmaz ve Bülent öke den oluşan bir komite kuruldu.
k.Okulu’nun güvenlik tedbirleri
Bütün idarecilerin odalarına görüntülü ve sesli kamera sisteminin takıldığı açıklandı bu tedbirin bir ihtiyaçtan doğdu dile getirildi. Ayrıca Okulumuzun dış güvenlik sorunumuzun yok denecek kadar az olduğu okul bahçesini gören noktalardan kameraların olduğu vurgulandı.

9-Disiplin cezası olan öğrencilerin cezalarının üzerlerinde kalınması oy birliği ile karara bağlandı.

10-Ortaöğretim kurumları Ödül ve Disiplin yönetmeliğinin ilgili maddelerinin okunması okul disiplin kuruluna 2 asil 2 yedek üyenin gizli oyla seçilmesi Onur kurulu başkanlığına bir asil bir yedek üyenin gizli oyla seçilmesi Okul öğrenci Meclisi yürütme kuruluna bir asil bir yedek üyenin seçilmesi maddesi ele alındı.
Yapılan oylama sonucunda disiplin kuruluna asil üye olarak Hüseyin Çankaya ve Bülent Öke ; yedek üye olarak Mahmut sarı ve Hasan Alhas seçilmiştir.

Onur kurulu için yapılan oylamada ise asil üyeliğe İngilizce öğretmeni Sibel Söğüt , yedek üyeliğe ise edebiyat öğretmeni Leyla Avşar seçilmiştir.

Okul öğrenci Meclisi yürütme kuruluna ise yapılan oylama sonucunda asil üyeliğe edebiyat öğretmeni Fatih Mert seçilmiştir. Yedek üyeliğe ise Mehmet Sosar seçilmiştir.

11-Faaliyet gösterecek sosyal etkinlik kulüplerinin oluşturulması ve rehber öğretmenlerin öğretmenler kurulu tarafından seçilmesi maddesi gündeme alındı.

Kültür ve edebiyat kulübü
Kütüphane Kulübü
AB proje hazırlama Kulübü
Sivil savunma kulübü
Bilim ve teknoloji Kulübü
Sağlık temizlik ve kan bağışı Kulübü
Gezi kulübü

Kültür ve edebiyat kulübü: Hatice Çulcu

Kütüphane Kulübü: Fatih Mert ,Mehmet Yetgin ,Leyla Avşar

AB proje hazırlama Kulübü: Sinem Us ,Tuğba İbiş ,Sibel Söğüt ,Hatice Loğoğlu Şişman

Sivil savunma kulübü: Bayram İba, Mahmut sarı, Hatice Kahraman

Bilim Teknoloji Kulübü: Hasan Alhas ,Ergün İnce ,Meltem mirici ,Mehmet sosar

Sağlık temizlik ve kan bağışı Kulübü: Selma Karaaslan , Gülistan Tekin Pekino

Gezi Kulübü: Arzu Altınok ,Şule Eda Şık

Müzik Kulübü: Yasemin Ardıç
Spor Kulübü: Bülent öke

12- Okul aile birliği denetleme kuruluna iki Asil 2 yedek üye seçimi maddesi

Yapılan seçim sonucunda Asil üyeler ziya Özcan ve Sinem Us – yedek üyeler ise Nurdan Eryılmaz ve Tuğba İbiş şeklinde belirlenmiştir.

13- Piyasa fiyat araştırması komisyonuna üye seçimi.
Yapılan seçim sonucunda Asil üyeliklere Mehmet sosar ve Seyithan Polat seçildi yedek üyelikleri Ergün İnce ve Bayram İba seçilmiştir.

14- Taşınır mal sayım kuruluna üye seçimi.
Yapılan seçim sonucunda Meltem mirici ,Selma Karaarslan , ziya özcan Asil üyeliklere seçildi. yedek üyeliklere ise Tuğba İbiş ,Emine özkil ve Hatice Kahraman seçilmiştir.

15-Muayene kabul komisyonu ne asil ve yedek üye seçimi.
Yapılan seçim sonucunda muayene komisyonuna Asil üyeliğe Arzu Altınok ve Şule Eda şık seçilmiştir. yedek üyelikleri ise Hatice Loğoğlu şişman ve Mahmut sarı seçilmiştir.

17-Arşiv komisyonuna üye seçimi yapılan seçim sonucunda komisyona Nurdan Eryılmaz ve Selma Karaarslan seçildi.

18-Okul yayın inceleme komisyonuna bir edebiyat öğretmeni olmak üzere 4 Asil 4 yedek üye seçimi maddesinin ele alındı.
Yapılan seçim sonucunda edebiyat öğretmeni Leyla Avşar, Nurdan Eryılmaz, ziya özcan , Tuğba İbiş Asil üyeliklere seçildi.

Şule Eda Aşık ,Bayram İba ,Mehmet Yetkin ve Gülistan Tekin pekino ise yedek üyeliğe seçildi.

19-Okul rehberlik hizmetleri yürütme Kurulu’nun oluşturulması bu kurulun Okul açıldıktan sonra müdür yardımcısı Ramazan al başkanlığında oluşturulmasına karar verildi.

20-Sosyal etkinlikler Kurulu’nun oluşturulması.
Bu kurul Okul Müdürü Murat Koçak , Müdür Yardımcısı Ramazan al ve Danışman öğretmen Leyla Avşar’dan oluşturulmasına karar verildi.

21-Okul web sitesi yayın Kurulu’nun oluşturulması maddesinde ise Seyithan Polat , Ergün İnce , ziya özcan üye olarak seçildi.

22-Kitap dağıtım komisyonuna Hasan Alhas , Bayram İba ve Mahmut sarı seçilmesine karar verildi.

23-Ortak sınav Komisyonu üye seçimi ise şu şekilde yapıldı Müdür Yardımcısı Bilal Kara başkanlığında okul zümre öğretmenleri tarafından oluşturulacaktır zümre başkanları daha belirlenmediği için ileriki günlerde belirlenecektir.

24-Bilim Olimpiyatları TÜBİTAK araştırma projeleri ile diğer yarışma ve projeleri öğrenci hazırlama Komisyonu ise şu şekilde oluşturuldu Ramazan al başkanlığında ,Hasan Alhas , Ergün ince , Meltem mirici , Mehmet sosar seçildi ve komisyonun koordinatörü olarak ise Meltem Mirici belirlendi.
25-Kontenjan belirleme kayıt kabul ve nakil komisyonu üyelerinin seçilmesi.
Okul Müdürü Murat Koçak , okul Müdür Yardımcısı Bilal Kara , Mahmut Sarı , Bülent Öke , ziya özcan komisyon üyeleri olarak belirlendi.

26-Kantin Denetleme Kurulu Md. Yard. Ramazan Al başkanlığında Asil üyeliklerine Selma Karaarslan, Gülistan Tekin Pekino , yedek üyeliklere ise Nurdan Eryılmaz’dan oluşturuldu.

27-Şiddeti önleme ve azaltma eylem planı okul çalışma ekibinin oluşturulması maddesi ele alındı ve kurul şu şekilde belirlendi. rehber öğretmen Çiğdem Koçak öğretmen Hüseyin Çankaya Bülent öke Müdür Yardımcısı Ramazan al başkanlığında oluşturulmuştur.

28-Yardıma muhtaç öğrencilerin seçimi Komisyonuna Sibel Söğüt , Nurdan Eryılmaz seçilmiştir.

29-Öğretmen Evi genel kurulu üyeliğine edebiyat öğretmeni Fatih Mert seçilmiştir.

30-Branş zümre başkanları ile okul zümre başkanlarının seçimi

31- 1. dönem genel veli toplantısı tarihinin belirlenmesi

32- Mevzuat genelge ve emmi yüzleri ile ilgili duyuruları yapılması konusu ele alındı mevcut duyuru dosyamızda güncel olarak her türlü duyurunun yazıldığı ve öğretmenlerin bunları her gün kontrol ederek okumaları ve isimlerinin karşılığına imza atılmaları gerektiği dile getirildi.

33-Mesleki çalışma programı Okul Müdürü Murat Koçak tarafında okunup açıklanmıştır.

34-2017-2018 eğitim öğretim yılı yetiştirme kursları ile ilgili genel bilgilendirme yapıldı. Kurs takvimi ve yetiştirme kursları klavuzu okundu.

35-Okul Müdürü Murat Koçak gündem ile ilgili dilek ve temennilerin olup olmadığını bütün öğretmenlere sordu herhangi bir dilek ve temenni olmadığı görüldü.

36-Murat Koçak 2017-2018 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrenciler için başarılı geçmesi temennisiyle toplantıyı sonlandırdı.

admin hakkında 27089 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın