5.Sınıflar Arası Bilgi Yarışması Soruları ve Cevapları


                                            SORULAR

TÜRKÇE

Soru1: “Çiğ yağdı sabahlara kadar.” Cümlesindeki yüklemi aşağıdaki hangisidir?

A) Kar

B) Yağdı

C) Sabahlara

D) Kadar

Soru2: Aşağıda verilen soruyu cevaplayınız

           “Ay ışığı perdenin arasında sızıyordu.” Cümlesinin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir.”?

A) Yüklem-özne-tümleç

B) Tümleç-özne-yüklem

C)Özne-tümleç-yüklem

D) Özne-yüklem-tümleç

Soru3: Verilen cümleyi dikkatlice okuyup cevaplayınız.

               “Bu yaz yüzme kursuna gideceğim.” cümlesindeki eylemsinin kişisi ve zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) 1.Tekil kişi-Ben/Gelecek zaman

B) 1.Çoğul kişi-Biz/Şimdiki zaman

C)2.Tekil kişi-Sen/ Geniş zaman

D) 1.Tekil kişi-Ben/ Geniş zaman

MATEMATİK

Soru1: Verilen soruyu okuyup cevaplayınız.

Ardışık olan 5 sayının , toplamının yarısı 205 ise, bu sayıların ortalası hangisidir?

A) 78

B) 82

C) 72

D) 76

Soru2: Bir sayının 3/4 ‘ü 30 olan sayının 1/8″i Kaç eder?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

Soru3: Verilmiş olan 4 tane kareden her birinin kenarı 11 cm’dir. Bu karelerde tek bir kare elde etmemiz durumunda , bu yeni karenin çevresi kaç cem olur?

A) 78

B) 76

C) 86

D) 88

FEN VE TEKNOLOJİ

Soru1: Aşağıdaki soroyu cevaplayınız

“Solunum,terleme, besin yapma” bitkinin hangi bölümün görevidir?

A) Dal

B)Yaprak

C) Gövde

D) Kök

Soru2: Verilmiş olan soroyu dikkatlice okuyup cevaplayın.

“subuharı,su,ve buz” gibi unsurları özkütlesi çok olandan az olana doğru sıralayınız.

A) Su-Buz-subuharı

B) Buz-su-subuharı

C)Subuharı-buz-su

D)Buz-Subuharı-su

Soru3: Aşağıda hangi seçenekte verilmiş olan omurgalı hayvanların hangilerinin vucut ısılarını bulundukları ortama göre değiştirmektedir?

A) Balıklar, Kurbağalar, Sürüngenler

B) Kuşlar, Kurbağalar, Sürüngenler

C) Balıklar, Kurbağalar, tüm böcekler

D) İnsanlar, Kurbağalar, Sürüngenler

SOSYAL BİLGİLER

Soru1: “Herkes yasalar önünde eşittir.” ilkesi Atatürk’ün hangi ilkesi ile bağdaşmaktadır?

A) Cumhuriyetçilik

B) Laiklik

C) Halkçılık

D) Devletçilik

Soru2: Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki farın en çok olduğu bölgemiz hangisidir?

A) İçanadolu

B) Karadeniz

C) Günetdoğo Anadolu

D) Doğu Anadolu

 

                                         CEVAPLAR

1- B  2-C  3- A   4-B  5-C  6-D   7-C  8-B  9-A  10-C  11-D

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.