ingilizce Dersi 8.sınıf Cookıng Çalışma Soruları İndir


ingilizce Dersi 8.sınıf Cookıng Çalışma Soruları

 ➡  x1. First, ………… into a pan. Then heat the oil. Next, put the corns in the pan and cover it.——
A) Add a little salt
B) Put a little oil
C) Turn off the stove
D) Mix some oil

 ➡  x2. Jane: Mum, I’m very hungry.——-
Mum: Your delicious pizza is ready! ……………….
Jane: Thanks, mum.
A) Let’s order a pizza
B) Do you like pizza?
C) Enjoy it.
D) I’m not hungry.

 ➡  x3. ………. The microwave for 5 minutes and keep the pizza in it. Take it out after 5 minutes.———-
A) Put
B) Set
C) Add
D) Fry

 ➡  x4. How to Make Berry Muffins——
• Pre-heat oven at 200®C
• Put the flour and baking powder in a mixing bowl.
• Add sugar and salt
• ………………………………..
Seçeneklerden hangisi yukarıdaki tarife uygun değildir?
A) Mix the eggs, yoghurt and vegatable oil together——
B) Add berries and mix it——
C) Put the mixture into muffin cups
D) Boil it for 25 minutes——

Tamamı için tıklayınız.

 

www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.