Öğrenme Psikolojisi Dersi Kpss-Ygs Hazırlık Testi ve Cevapları

Öğrenme Psikolojisi Dersi Kpss-Ygs Hazırlık Testi

   ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ TEST-3

1-)Aşağıdaki tanımlardan hangisi öğrenmeyi en doğru bir biçimde açıklamaktadır?

a) öğrenme çevreye uyum süreçleri

b) öğrenme bireyin yaşantısı yoluyla davranışta meydana gelen kalıcı izli değişimlerdir

c) öğrenme davranışta meydana gelen geçici değişikliktir.

d) öğrenme davranışta bir değişikliktir

e) öğrenme büyüme sonucu oluşan değişikliklerdir.

2-) Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörlerden birisi değildir?

a) türe özgü hazır oluş       b) fizyolojik durum             c) bireysel ayrılıklar

d)refleksler                              e) Yaş

3-)Bir baba 5 yaşındaki kızına alfabeyi öğretmeye çalışmakta fakat bir türlü bu

isteğini gerçekleştirememektedir, çünkü çocuk alfabeyi öğrenmek istememektedir.

 Babanın çocuğa alfabe öğretmedeki başarısızlığın temel nedeni aşağıdakilerden

hangisi ile ilgili olabilir?

a)Fizyolojik durum                    b) genel uyarılmışlık hali                 c)bireysel ayrılıklar

d)zeka düzeyi                               e)öğrenmeye hazır olma düzeyi

4-) Öğrenecek olan organizmanın istenilen davranış göstermek için gerekli biyolojik

donanıma sahip olmasına ne ad verilir?

a) genel uyarılmışlık hali               b) yaşatı                c) bireysel ayrılıklar

d)türe özgü hazır oluş                   e)güdülenme

5-)F klavye ile yazı yazmayı öğrenen sinan Q klavye ile yazı yazmak istediğinde

zorlandığını fark etmiştir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) pozitif transfer           b) geriye ket vurma          c) negatif transfer

d) geriyi destekleme     e)ileri destekleme

6-)Öğrenmenin oluşumunu uyarıcı ile davranış arasında bağ kurma işi

olarak nitelendiren öğrenme kuramı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) insancıl öğrenme kuramı        b) Nöro-fizyolojik öğrenme kuramı

c)davranışçı öğrenme kuramı   d) bilişsel öğrenme kuramı

e) gestaltçı öğrenme kuramı

 7-)Varlığı, bir organizmanın ,değişmez olarak belirli bir şekilde tepki vermesine

neden olan uyarıcıya ne ad verilir ?

a)koşullu tepki               b) nötr uyarıcı                   c) koşullu uyarıcı

d)koşulsuz tepki           e) koşulsuz uyarıcı

8-)Ülkemizde maddi durumu iyi olmayan aile çocuklarının gittikleri okullarda

bazı öğrencilerin kahvaltı yapmadan okula geldikleri ve kahvaltı yapmadan okula

gelen bu öğrencilerin belli bir süre sonra okula yönelik olumsuz tutumlar

sergiledikleri gözlemlenmiştir.

 Öğrencilerin okula yönelik olumsuz davranışlar, tutumlar sergilemesi aşağıdakilerden

hangisi ile açıklamak mümkündür?

 a)Edimsel koşullanma               b) gizil öğrenme                   c )sosyal öğrenme

d) bilişsel öğrenme                       e) klasik koşullanma

9-) 4 yaşındaki ecem evde tek başına oyun oynamakta annesi ile temizlik yapmaktadır

bir süre sonra ecem oyun oynamaktan sıkılmış ve annesinin dikkatini çekmek için

ısrarla aramaya başlamıştır bu durumda annesi işini bırakıp ecemle ilgilenirse ecemin

gelecekteki davranışlarını nasıl etkileyecektir ?

a)Ecem sıkıldığı durumlarda ağlamayı öğrenecek

b) ecem başka davranışlar demeyi öğrenecektir

c)ecem annesinin işini bitirmesini bekleyecektir

d) ecem dışarıda oyun oynamayı isteyecektir

e)ecem bu durumu babasına ağlatacaksın

10-) Ali 4 defa girmiş olduğu üniversite sınavında çok sıkı sıkı çalışmasına rağmen

bir türlü başarılı olamamıştır , bunun üzerine Ali “artık ne kadar çalışırsam çalışayım

başarılı olamayacağım”diyerek çalışmamayıdüşünmeye başlamış ve artık sınava

girmemeye karar vermiştir. Ali’nin bu durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir ?

a)kendini gerçekleştiren kehanet                      b )genelleme                  c)ayırt etme

d)öğrenilmiş çaresizlik                                          e) transfer

 

 

cevap anahtarı

 

1 b 2 b 3 c 4 d 5 c 6 c 7 d 8 e 9 a 10 d

 Öğrenme Psikolojisi Dersi Kpss-Ygs Hazırlık Testi 

 

www.guzelbil.com

Öğrenme Psikolojisi Dersi Kpss-Ygs Hazırlık Testi

admin hakkında 24028 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın