Öğrenme Psikolojisi Dersi Kpss-Lys Hazırlık Çalışma testi ve Cevapları

Öğrenme Psikolojisi Dersi Kpss-Lys Hazırlık

PSİKOLOJİ HAZIRLIK TESTİ

1-)-ödevini yapmayan öğrenciye eksi verilmesi

   -çocuğu ders çalışmayan ailenin evdeki internet bağlantısını kesmek

Yukarıda verilen davranışlar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırılır?

 a)ceza               b) olumsuz pekiştireç                          c) ödül

d) olumlu pekiştireç                   e) negatif transfer

 

2-) Hayatımızdaki insanların adları ve soyadlarını unutma öğrenmeyi etkileyen

faktörlerden hangisi ile açıklanabilir?

 a)Sürekli tekrarlanması        b) anlamlı olması       c) hatırlanmasının kolay olması

d) az kelimeden oluşması      e)algılamasının kolay olması 

3-)Küfürlü konuşan bir çocuğun bu davranışının sık sık gülerek karşılanması

durumunda çocuk küfürlü konuşmaya devam eder.

Yukarıdaki örnekte yer alan “gülmek” etkisinin ifade eden kavram

aşağıdakilerden hangisidir?

a)olumlu pekiştireç             b) ceza                c) pozitif transferde  

d)negatif transfer                 e)olumsuz pekiştireç

 

4-)………………  itici bir uyarıcının  ortamdan çıkarılması ………………………… ise ortama

itici bir uyarıcının dahil edilmesidir.

 Yukarıda boş bırakılan yere hangi kavramlar getirilmelidir?

a)olumlu pekiştirme -ceza

b) ödül -ceza

c) olumsuz pekiştirme –ceza

d) ceza -olumlu pekiştirme

e)ceza olumsuz -pekiştirme

 

5-)Organizmanın uyarıcı doğal olarak verdiği tepkiye……………………………… denir?

a )koşullu tepki                  b)koşulsuz tepki                c)koşullu uyarıcı

d) koşulsuz uyarıcı        e) nötr uyarıcı
6-)Demet bir arkadaşının kendisi ile ilgili dedikodu yaptığını öğrenmiş ve bütün

arkadaşlarını dedikoducu suçlamıştır. Daha sonra diğer arkadaşlarının dedikodu

yapmadıklarını fark edip onları suçlamaktan vazgeçmiştir.

 Yukarıdaki durumu öğrenme ilkelerinden sırasıyla hangilerine örnek oluşturur?

 a)genelleme -ayırt etme       b)genellenme- kendiliğinden geri gelme

c) genelleme sönme       d) sönme -geri gelme       e)ayırt etme- genelleme
7-) Flüt çalmayı bilen birisinin ney çalmayı kolaylıkla öğrenmesi piskolojide

aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?

 a)pozitif transfer         b) negatif transfer                  c) geriye ket vurma

d) ileriye ket vurma      e) genelleme

 

😎 Bamya yemekten hoşlanmadığı halde bu yemeği pilav ile yemeye zorlanan

çocuk belli bir süre sonra çok sevdiği pilavı da yememeye başlamıştır.

Yukarıdaki koşullanmaya  örnek olarak gösterilecek koşullu tepki aşağıdakilerden

hangisidir?

 a )çocuğun bamya yemeği gösterdiği tepki    

b) çocuğun bamya yemeğini yemek istemesi

c) çocuğun pilavı çok sevmesi

d) çocuğun pilav yemeye başlaması

e) çocuğun bamya ile pilavı bir arada yemesi

 

9-) insanların yetişkin yaşta olsalar bile çocukluk dönemlerinde yaşamış oldukları

korkuları zaman zaman yeniden hatırlamaları koşullanma ile ilgili kavramlardan

hangisine karşılık gelir?

 a)sönme                      b) genelleme                       c)ayırt etme  

d) Ket vurma             e) kendiliğinden geri gelme
10-) insanlar arasındaki en önemli iletişim aracı dildir , insanlar düşüncelerini

isteklerini dil sayesinde birbirleriyle paylaşıyorlar böylelikle duygularını açığa

çıkarırlar.

Parçada dilin hangi fonksiyonunda bahsedilmektedir?

a)Bireysel özellikleri açığa çıkarması

 b)zihinde tasarlanan kavramları ifade etilmesi

c) düşünceden önce oluşması

d) sosyalleşme sonucunda kazanılması

e) iletişim sağlaması

 

Öğrenme Psikolojisi Dersi Kpss-Lys Hazırlık
cevap anahtarı 

 

 

1 b 2 a 3 a 4 e 5 b 6 a 7 a 8 d 9 e 10e

 

Öğrenme Psikolojisi Dersi Kpss-Lys Hazırlık

www.guzelbil.com

Öğrenme Psikolojisi Dersi Kpss-Lys Hazırlık

admin hakkında 24028 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

1 yorum

Bir yanıt bırakın