Gelişim Psikolojisi Hazırlık test Soruları ve Cevap Anahtarı Kpss/Lys

                                     Gelişim Psikolojisi Testi

1. Bruner’e göre hangi gelişim döneminde çocuklarda görsel bellek gelişmeyen başlamaktadır?

a)imgesel dönem             b)somut işlemler dönemi      c)işlem öncesi dönem     

d)eylemsel dönem           e)duyusal dönem

 

2. Birincil ve sosyal kurallara uyumakta güçlük yaşayan bir kişide freud’a göre Aşağıda verilen kişilik birimlerinden hangisi daha ağı baskındır?

a) süperego                     b)Libido                 c) ego 

d)id                                e) bilinç

 

3.Ahlak gelişiminde 6 -12 yaşlar arasında çocuklar Otoritenin Örneğin ,anne baba veya öğretmenin koyduğu kuralları sorgulamadan kabul ederler ahlaki değerlendirmeler de yaparken bu kuralları dikkate alırlar.

Piaget’in ahlaki gelişim aşaması nasıl isimlendirilmektedir?

a)geleneksel                 b)gelenek sonrası              c) Özerk        

d)somut işlemler          e)dışa bağlı

 

4. Fidan’ın ertesi gün sınavı vardır ,sınavına çalışırken bir arkadaşı arar ve hasta olduğunu kendisi ile ilgilenecek birisini ihtiyaç duyduğunu söyler .
Fidan’dan o gece kendisiyle birlikte kalmasını ister Fidan ertesi günkü önemli sınavına çalışmak ve arkadaşına yardımcı olmak arasında kararsızlık yaşadıktan sonra “arkadaşım hastayken onu yalnız bırakmamalıtım” düşüncesiyle geceyi arkadaşının yanında geçirmeye karar verir.

Kohlberg’e göre Fidan’ın bu davranışa yönelten yargı kaçıncı düzeyi ve kaçıncı evreye özgü bir davranıştır?

a) gelenek öncesi düzey – ikinci evre      b)gelenek sonrası düzey -beşinci evde          c)geleneksel düzey -üçüncü evre

d)geleneksel düzey- dördüncü evre      e)gelenek öncesi düzey -birinci evre

 

5. Yaşamın da ilk kez hindistan cevizi gören bir çocuğun bunu saçlı taş olarak isimlendirmesi Piaget’e göre hangi kavramla açıklanabilir?

a) korunum             b)uyumsama           c)nesne devamlılığı       

d)algı                     e)özümleme

 

6.Psiko Sosyal Gelişim kuramına göre moratoryum hangi dönemde görülmektedir?

a) girişimciliğe karşı suçluluk            b)başarıya karşı aşağılık        c)dostluk kazanmaya karşı Yalnızlık

d) bağımsızlığa karşı utanma           e)kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası

 

7.Ege yaklaşık bir yaşına geldiği zaman yürümeyi gerçekleştirirken Ömür 14 aylık olduğu zaman yürümeyi gerçekleştirebilmiştir.  Bu durum hangi gelişim ilkesi ile açıklanabilmektedir?

a) gelişimin her döneminde çeşitli gelişim özellikleri gerçekleşmeyebilir

b) gelişim düzenli ve birbirini izleyen ilerlemeler mevcuttur

c)gelişim Baştan ayağa içten dışa doğru gerçekleşir

d)gelişim genelden özele doğru gelişir

e) gelişimde bireyler arasında farklılıklar vardır

 

8. 5 yaşındaki Buse teyzesi ile telefonda konuşurken Ona yeni aldığı tokayı Beğenip beğenmediğini sormuştur. Bu durumda Bursa için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) soyut düşünebildiği        b)korunumu kavramını kazandığı        c) benmerkezci düşündüğü

d) nesne devamlılığını kazandığı    e) kendini çevresindeki uyarıcılardan ayırt edebildiğini

 

9.Ecem’nin oyuncak bebeğini önceleri Elleri -Kolları ve göğsü yardımıyla tutabilirken daha sonra , oyuncak bebeğini yalnızca elleriyle tutabildiği görülmüştür.

Ecem’in Bu durumun gelişimin hangi ilkesi ile açıklanabilir ?

a) gelişim bir bütündür         b)gelişim nöbetleşedir           c)gelişimde kritik dönemler vardır

d)gelişim genelden özele doğrudur            e)gelişimde bireysel farklar vardır

 

10.Arkadaşının doğum günü kutlamasına çağırılmadığı için gidemeyen Emre ” zaten bu tür kutlamaları çok sıkıcı olur,  televizyonda da harika bir film var.”  demiştir bu durum aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek oluşturur? 

a) telafi                                    b)yön değiştirme              c)özdeşleşme                    

d)mantığa bürünme             e)bastırma

 

 

 

Cevaplar
1a-2d-3e-4c-5e-6e-7e-8c-9d-10d

About admin 21599 Articles
Admin öğretmn olarak devlet lisesinde görev yapmakyatım. Amacım eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Be the first to comment

Leave a Reply