Gelişim Psikolojisi Hazırlık Testi Soruları ve Cevap Anahtarı Lys/Kpss

Gelişim Psikolojisi Testi

1.Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisi soyut işlemler döneminde görülen özelliklerinden birisi değildir?

a)Hipotetik koşullara göre düşünme    b) birleştirilmiş düşünme          c) sezgisel düşünme

d) hipotezler kurabilmek  e)değişkenleri birleştirip ayırabilme

 
2.Bireyin zeka kapasitesini etkili bir şekilde kullanabilmesi için içinde bulunduğu ortamda ona zengin uyarıcılar sunulmalı ve bilişsel gelişimi desteklenmelidir aksi durumda bireyin zeka kapasitesinin tam olarak kullanabilmesi mümkün olmayacaktır.

Yukarıdaki ifade gelişimin temel ilkelerinden hangisi ile yakından ilgilidir?
a)gelişim Baştan ayağa içten dışa doğrudur

b) gelişimde bireysel farklılıklar vardır.

c) gelişim bir süreçtir.

d)gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür

e) gelişim genelden özele doğrudur.

 

3.Bir kişinin bildikleri ile Yeni karşılaştığı bir durumla veya olayı açıklamaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

a)düzenleme              b) özümleme            c) örgütleme

d)dengeleme            e)uyum sağlama

 

4.Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi dönemde görülen özellikler arasında değildir?

a)mantıklı düşünmeye başlama         b) özelden özele Akıl yürütme        c)paralel oyun oynama

d)kalıp yargılar geliştirme      e)canlı cansız ayrımını yapamama

 

5.Aşağıda verilmiş olan bilgilerden hangisi vygotsky’nin bilişsel gelişimine ilişkin görüşlerinden birisi değildir?

a) tüm öğrenmelerin kaynağı sosyal çevrilir

b)yetişkinlerin görevi çocuğun içsel denetimini sağlamaktır

c)bilişsel gelişimle ilgili önemli bir anahtardır

d)yeni öğrenmeli eski öğrenmeleri ilişkili olmalıdır

e) Öğrenme de çocuklar bağımsız olmalıdır

 

6.Bebeğin çeşitli sesleri bilinçsizce çıkardığı ve ihtiyaçları için ağladığı evreyi aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?

a) ilk gramer süreci devresi       b)aguldama babuldama evres      c)i heceleme evresi

d)Tek sözcük evresi       e)kelime çıkarma evresi

 

7.Aşağıda verilmiş olan bilgilerden hangisi dil gelişim dönemlerinde Tek sözcük evresinin özellikleri arasında değildir)

a) bu evre yaklaşık 12- 18 aylar arasındadır

b) bu evrede çocuklar çevreyi keşfetmeye çalışırlar

c) dil gelişimi açısından kritik evredir

d) bu evrede çocuğun dağarcığında yaklaşık 1000 adet sözcük vardır

e) özel sesleri tek bir sözcükle birleştirirler

 

8.Aşağıda verilmiş olanlardan hangisi piagetin ahlak gelişiminde dışsal kurallara bağlılık döneminin özellikleri arasında değildir ?

a) kuralları kabul ederler      b) davranışın gerisindeki neden dikkate alınmaz       c)kuralların değiştirilebileceğini inanırlar

d) kuralları izlemede tutarsızlık gösterirler           e) otoriteye uyuma söz konusudur

 

9.Aşağıda verilmiş olan bilgilerden hangisi Kohlbergin ahlak kuramında geleneksel düzeyde yer alan bireyin davranış özellikleri arasında değildir?

a) kanunların Demokratik olarak değiştirilebileceğini inanırlar

b)kanunları uymayanlar onaylamaz lar

c) akran grupları ile işbirliği içerisindedirler

d) kendisinden beklenen davranışlar gösterir

e)başkalarını mutlu etmeye çalışıyorlar

 

10.Bir bireyin genel olarak güvenli güvensiz iyimser karamsar girişken çekingen gibi özelliklerle tanımlanması bireyin hangi yönü hakkında bize bilgi vermektedir ?

a)benlik saygısı       b) Mizaç     c) karakter

d) kişilik    e)benlik kavramı

 

 

 

cevaplar
1b2a3c4d5e6b7d8c9a10d

About admin 22221 Articles
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Be the first to comment

Leave a Reply