Gelişim Psikolojisi Lys ev Kpss Hazırlık Testi ve Cevapları

      Gelişim Psikoloji Testi

1.Verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi savunma mekanizmasının özelliklerinden değildir?

a)organizma kaygılı iken savunma mekanizmalarına başvurur

b) Her insan savunma mekanizması kullanabilir.

c) Savunma mekanizmalarına birey bilinçli bir şekilde rahatlamak için başvurur

d) Savunma mekanizmalarının çok fazla kullanılması sağlıksızdır

e) gerçek çarpıtılarak algılanır

 

2. Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre eğitim ortamının düzenlenmesinde aşağıda verilmiş olan bilgilerden hangisi uygun değildir?

a) eğitim başlangıçta somut bilgilere dayanmalı giderek soyut akıl yürütmeye doğru bir yapılanma oluşturulmalıdır.

b) Ders konularının dışarıdan çocuğa sunulması bilişsel gelişimi hızlandırır.

c)programlar işlenirken öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar unutulmamalıdır

d) eğitim gelişim teorilerine dayalı olmalıdır

e) Okul yaşama hazırlayıcı değil yaşamın kendisi olmalıdır

 

3. Emre’den farklı büyüklükleri  farklı küpleri sıralaması istendiğinde en büyük ve en küçük küpü belirleyebilmekte ancak diğer küpleri doğru sıralayamaktadır.

Bu durumda Emre bilişsel gelişim sürecinin hangi döneminde olduğu söylenebilir.

a) duyusal dönem               b)somut işlemler dönemi         c)duyusal motor dönemi   

d)soyut işlemler dönemi          e) işlem öncesi dönem

 

4. Ecem hem kedi beslemek istemekte Hem de hafta sonları kediye bakacak birini bulamazsan şehir dışına çıkamayacağını düşünmektedir.

Ecem’in içinde bulunduğu durum hangi tür çatışmaya örnek olarak verilebilir?
a)yaklaşma- kaçınma
b)yaklaşma -yaklaşma
c)kaçınma -kaçınma
d)yaklaşma- engellenme
e)kaçınma- engelleme

 

5. Aşağıda verilmiş olan bilgilerden hangisi insancıl(hümanist) yaklaşımın temel ilkeleri arasında olduğu söylenemez?

a)insanın doğası İyidir insan uyumlu akılcı ve iyiye yöneliktir

b) davranış iç ve dış çevredeki uyarıcılara yönelik tepkilerin bütünüdür

c) insanda yaşantıları düzenleyen bütünleştiren ve tepkilerini belirleyen bir benlik kavramı vardır

d)insan Ayrıca kendini yönetme yön verme ve denetleme gücüne sahiptir

e) gelişme ve kendini gerçekleştirme güdüsü organizmanın temel güdüsüdür.

 

6.Aşağıda verilenlerden hangisi demokratik anne -baba tutumları arasında değildir?

a) çocuğun bağımsızlığı ve bireyselliği desteklenir

b)Kesin ve katı kurallar vardır

c)çocuğa yönelik baskı ve zorlama yoktur

d)çocuğun soruları içtenlikle cevaplandırılır

e)çocuk olumlu davranışlar için takdir edilir.

 

7.Bireylerin kimlik ile ilgili tüm kararlarının anne baba tarafından alınması ve bireyin herhangi bir kimlik arama sürecinde yönelmemesi aşağıdaki kimlik statülerinden hangisiyle açıklanır ?

a) başarılı kimlik                    b) ipotekli kimlik             c) dağınık kimlik      

d) moratoryum kimlik           e) kargaşalı kimlik

 

8.I-değerleri ve vicdan anlayışı gelişir

II- katı yiyecekleri çiğnemeyi ve yutmayı gerçekleştirir

III-kendi kendine yemek yiyebildiği gibi kendi kendine giyinebilir

IV-kişisel bağımsızlığı oluşmuştur

V- kendine yönelik tutumlar geliştirir

VI- aile içinde duygusal bağımsızlığını kazanır

Yukarıdaki ifadelerden hangisi son çocukluk döneminin gelişim görevleri arasında değildir ?

a) I-II-VI                   b)Sadece IV                  c)III- VI                

d)III-IV-V                 e)I-IV-V

 

9.Sevimli Kediyi gören Ceren bebek sevinçle maaa    maaa diye sesler çıkarır. Bunu gören anne ise mama dedi diye sevinir bebeğe gülümser ve ağzına biberonu uzatır. Ceren bebeğin annenin bu davranışından sonra aynı sesleri tekrarladığı görülür.

Bbu durum dil gelişim kurallarından hangisiyle açıklanır ?

a)bilişsel kuram      b)psikolinguistik kuram       c) sosyal öğrenme kuramı  

d) davranışçı kuram         e)psiko-sosyal Kuram

 

10.Freud’un kişilik kuramı ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) süperego biriyle doğuştan bulunmaktadır 

b)ego kişinin objektif ve gerçekçi yönünü oluşturur

c) süperego kişiliğin vicdanı ve ahlaki yönünü oluşturur

d) id ve süperego arasında mücadele bireyde kaygı yaratır

e) id kişiliğin ilkel yönünü oluşturur

 

 

 

Cevap Anahtarı

1c-2b-3e-4a-5b-6b-7b-8e-9d-10a

About admin 21599 Articles
Admin öğretmn olarak devlet lisesinde görev yapmakyatım. Amacım eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Be the first to comment

Leave a Reply